Περίπου 70 θέσεις προσφέρονται στο Δήμο Φαρκαδόνας μέσω της Κοινωφελούς Εργασίας

Συνολικά σε επίπεδο νομού θα προκηρυχθούν 370 θέσεις διαφόρων κλάδων κι όλων των κατηγοριών.

Στο φουλ δουλεύουν οι μηχανές του ΟΑΕΔ για την έκδοση της προκήρυξης του νέου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας. Οι αιτήσεις για τις 34.520 προσφερόμενες θέσεις στους Δήμους και στους λοιπούς φορείς θα τρέξουν από τις αρχές του νέου χρόνου.

Προχθές, εγκρίθηκε το πρόγραμμα από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΠΑΝΑΔ) και βγήκε η κατανομή των θέσεων ανά Δήμο. Οι θέσεις που προκηρύσσονται αντιστοιχούν σε εκατοντάδες ειδικότητες υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όπως διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού φύλαξης, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.

Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για έναν έως τρεις Δήμους της επιλογής τους και για μία και μόνο ειδικότητα.

Συνολικά σε επίπεδο νομού θα προκηρυχθούν 370 θέσεις διαφόρων κλάδων κι όλων των κατηγοριών.

Για το Νομό Τρικάλων οι θέσεις που εγκρίθηκαν ανά Δήμο έχουν ως εξής:

Δήμος Τρικκαίων 160Δήμος Μετεώρων 91Δήμος Πύλης 46Δήμος Φαρκαδόνας 73.