Σε λειτουργία η εφαρμογή για τους παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ μέσω ΕΣΠΑ

Το μεσημέρι της Δευτέρας εξάλλου άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία θα δεχτεί τις φετινές αιτήσεις των γονέων σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο

Στους λογιστές άρχισαν να απευθύνονται από το πρωί της Δευτέρας γονείς για την υποβολή των αιτήσεων χορήγησης voucher για την πρόσβαση σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Το μεσημέρι της Δευτέρας εξάλλου άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία θα δεχτεί τις φετινές αιτήσεις των γονέων σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτεί και θα δέχεται τις αιτήσεις έως τις 3 Αυγούστου και δικαίωμα υποβολής έχουν οι εργαζόμενες στην Ελλάδα, που είναι μισθωτές πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή με εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης ή αυτοαπασχολούμενες, οι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

Το πρόγραμμα παρέχει σε ωφελούμενα άτομα θέσεις φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε Φορείς – Δομές και συγκεκριμένα: βρεφικούς σταθμούς, παιδικούς σταθμούς, παιδικούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.

Σε όλες τις ωφελούμενες χορηγείται «Αξία Τοποθέτησης» (Voucher). Οι ωφελούμενες επιλέγουν θέση σε Δομή-Φορέα, αντίστοιχη εκείνης για την οποία έλαβαν «αξία τοποθέτησης» (voucher).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στα προγράμματα είναι το συνολικό οικογενειακό δηλωθέν ετήσιο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2020, να μην υπερβαίνει τα 33.000 ευρώ για γονείς με έως δύο παιδιά, τα 36.000 ευρώ για έως τρία παιδιά, τα 39.000 ευρώ για έως τέσσερα παιδιά και τα 42.000 ευρώ από πέντε παιδιά και άνω.

Το voucher που θα χορηγηθεί στους ωφελούμενους είναι ύψους 180 ευρώ/μήνα. Οι ενδιαφερόμενοι-ες υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στην ειδική εφαρμογή της ιστοσελίδας της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (www.eetaa.gr – paidikoi.eetaa.gr).