Ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να διεξάγει σαρωτικούς ελέγχους για τον εντοπισμό περιπτώσεων μη ορθής διαχείρισης των αγροτικών ενισχύσεων

Τέρμα σε ενδεχόμενα περιστατικά ανομίας που σχετίζονται με τον αγροτικό τομέα θα προσπαθήσει να βάλει το αρμόδιο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με εντολή του αρμόδιου υπουργού, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να διεξάγει σαρωτικούς ελέγχους για τον εντοπισμό περιπτώσεων μη ορθής διαχείρισης των αγροτικών ενισχύσεων.

Οι έλεγχοι αυτοί απόδωσαν ήδη καρπούς, αφού εντοπίστηκαν:

Αγρότες που δήλωναν εκτάσεις εκτός ελληνικής Επικράτειας ώστε να λαμβάνουν ενισχύσεις. Εξαιτίας της συντονισμένης και άψογα οργανωμένης εργασίας των ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκλείστηκαν της τάξης των 13.440 στρεμμάτων, που αντιστοιχούν σε 106 ΑΦΜ, ενώ ήδη ξεκίνησε και η διαδικασία αχρεωστήτων.

Πέντε ψευδείς δηλώσεις καλλιεργητών σε περιοχή του νομού Μαγνησίας, κατόπιν καταγγελίας και ταχείας διερεύνησης αυτήν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Έγιναν σαρωτικοί έλεγχοι στις εκτάσεις που δηλώθηκαν ως «αγρανάπαυση» στην αίτηση ΟΣΔΕ 2020. Ειδικότερα, από τα 330.141 στρέμματα που δηλώθηκαν, τις προϋποθέσεις κάλυπταν μόλις 111.307 στρέμματα. Το δείγμα ελέγχου αφορούσε συνολικά 3.687 τεμάχια, που αντιστοιχούν σε 1.939 αιτήσεις γεωργών. Η απόρριψη των 218.834 στρεμμάτων, δηλαδή το 66,28%, διασφάλισε περίπου 4.420.454,88 εκατομμύρια ευρώ βασικής ενίσχυσης.

Οι έλεγχοι αυτοί του ΟΠΕΚΕΠΕ έρχονται σε συνέχεια του δόγματος των συνεχών και διαδοχικών ελέγχων που εφαρμόζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο αρμόδιος υπουργός κ. Λιβανός, προκειμένου να υπάρχει δικαιοσύνη και διαφάνεια στον αγροτικό τομέα.

Οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς, σε όλους και παντού.