Επίσκεψη του 1ου Δημοτικού Σχολείου Οιχαλίας στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Καλαμπάκας

Οι μαθητές ξεναγήθηκαν σε όλους τους χώρους και στα τρία επίπεδα της Βιβλιοθήκης, ενημερώθηκαν για τον κανονισμό λειτουργίας της, καθώς και για τις υπηρεσίες και τα προγράμματα που προσφέρονται στο κοινό

Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας φιλοξενήθηκαν οι μαθητής; της Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξη του 1ου Δημοτικού Σχολείου Οιχαλίας. Οι μαθητές ξεναγήθηκαν σε όλους τους χώρους και στα τρία επίπεδα της Βιβλιοθήκης, ενημερώθηκαν για τον κανονισμό λειτουργίας της, καθώς και για τις υπηρεσίες και τα προγράμματα που προσφέρονται στο κοινό. Επίσης, έγινε αναφορά στο ταξινομικό σύστημα της Βιβλιοθήκης και στον τρόπο αναζήτησης του υλικού στον ηλεκτρονικό κατάλογο, ώστε να βρίσκουν τις πληροφορίες που αναζητούν και που θα τους βοηθήσουν στα διάφορα project του σχολείου.

Στη συνέχεια, τα παιδιά ασχολήθηκαν με τα εκπαιδευτικά πακέτα ρομποτικής WeDo 2.0 και δημιούργησαν τις δικές τους διαδραστικές κατασκευές, ώστε να εξοικειωθούν με το περιβάλλον προγραμματισμού και να ενισχύσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.