Άμεσα πιάνουν δουλειά στην κοινωφελή του ΟΑΕΔ

Από την ερχόμενη εβδομάδα θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο οι συστατικές επιστολές στους επιτυχόντες

Η πολυπόθητη στιγμή για χιλιάδες ανέργους του νομού Τρικάλων κι όλης της χώρας έφτασε για την συμμετοχή τους στο νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, πλήρους απασχόλησης και οκτάμηνης διάρκειας σε δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων.

Στο νομό Τρικάλων μέσω του προγράμματος προσφέρθηκαν 370 θέσεις όλων των κλάδων και διαφόρων ειδικοτήτων. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την κατανομή στον Δήμο Τρικκαίων έχουν «κλειδώσει» 160, στον Δήμο Μετεώρων 91, στον Δήμο Πύλης 46 και στον Δήμο Φαρκαδόνας 73.

Μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΠΑ2, όπου είναι εγγεγραμμένοι οι άνεργοι, αναμένεται να ενημερώσουν τους ωφελούμενους, που έχουν επιλεγεί προς τοποθέτηση άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail που λαμβάνεται από την ηλεκτρονική του αίτηση), καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία, προκειμένου να υποδειχθούν στους Επιβλέποντες Φορείς. Η ενέργεια αυτή αναμένεται να ξεκινήσει από την ερχόμενη εβδομάδα και θα ολοκληρωθεί άμεσα.

Στην περίπτωση της τηλεφωνικής επικοινωνίας, οι αρμόδιοι εργασιακοί σύμβουλοι θα καταγράφουν την ακριβή ημερομηνία και ώρα, που αυτή λαμβάνει χώρα, καθώς και το αποτέλεσμα της επικοινωνίας στο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣ ΟΑΕΔ στο πεδίο «επαφές- Επισκέψεις».

Οι ωφελούμενοι μετά τη τηλεφωνική επικοινωνία και το ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα κοινοποιείται από τον ΟΑΕΔ το συστατικό σημείωμα έχουν στην διάθεση τους 5 ημέρες για να το προσκομίσουν στο φορέα που θα προσληφθούν.

Με την προσκόμιση θα υπογράψουν συμβάσεις και αμέσως μετά αναλαμβάνουν καθήκοντα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις οι πρώτες προσλήψεις αναμένεται μέσα στην εβδομάδα, πριν το Δεκαπενταύγουστο.

Από την πλευρά τους οι Δήμοι αναμένουν τους νέους εργαζόμενους καθώς η έλευση τους και η ανάληψη των καθηκόντων τους θα συμβάλει στην εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών τους.

Ο ΟΑΕΔ καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων που θα απασχολήσει ο επιβλέπων φορέας και τις ασφαλιστικές εισφορές (φορέα – ωφελουμένου), οι οποίες θα είναι σύμφωνες με την ειδικότητά τους.
Οι καθαρές αμοιβές των ωφελουμένων ορίζονται ίσες με το 1/25 του καθαρού ποσού του εκάστοτε νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού ημερησίως και όχι ανώτερες από το καθαρό ποσό του εκάστοτε νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού μηνιαίως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4597/2019, όπως ισχύει.

KRINI LIVE