Τροποποιήθηκε η προκήρυξη για τη Βιολογική Γεωργία

Τροποποιήθηκε η προκήρυξη για τη βιολογική γεωργία και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κασίμη και η Δημόσια Δαπάνη (Εθνική + Κοινοτική συμμετοχή) της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε διακόσια έξι εκατομμύρια δώδεκα χιλιάδες εκατόν ογδόντα ευρώ και είκοσι λεπτά (206.012.180,20)

Από αυτά κατανέμονται για τοΥπομέτρο 11.1 («νεοεισερχόμενοι»): Δράση 11.1.1: 50.074.810 ευρώ και για το Υπομέτρο 11.2 («παλιοί»):Δράση 11.2.1: 155.937.370 ευρώ.

Για την περιφέρεια Θεσσαλίας δίδεται επιπλέον το ποσό των 19.642.710 ευρώ για να προστεθούν και επιπλέον δικαιούχοι στο πρόγραμμα.

Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται έμπρακτα ότι προτεραιότητες της Κυβέρνησης αποτελούν η βιωσιμότητα της αγροτικής οικονομίας και η στήριξη των αγροτών.

Διεκδικούμε ένα παραγωγικό μοντέλο δίκαιης ανάπτυξης για την κοινωνία και τον παραγωγό. Ενισχύουμε λοιπόν συνεχώς τη συμμετοχή του αγρότη, αναβαθμίζοντας το ρόλο του και προχωράμε μαζί για μια δίκαιη ανάπτυξη και στον τομέα της αγροτικής οικονομίας.

Σιμορέλης Χρήστος

Βουλευτής Τρικάλων με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α