Θέσεις εργασίας προσφέρει η εταιρία Φέτα Θεσσαλίας Υφαντής

Η εταιρία ΥΦΑΝΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ζητά να προσλάβει:
1) 2 ΟΔΗΓΟΥΣ βυτιοφόρων συλλογής γάλακτος κάτοχοι διπλώματος Γ΄κατηγορίας (προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί).
2) Χειριστή κλάρκ (με άδεια χειριστού) (ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναστέλλουν βιογραφικά fetathessalias@yahoo.gr ή fax: 2433051655.