ΦΕΤΑ Θεσσαλίας ΥΦΑΝΤΗΣ

Υψηλά επίπεδα υγιεινής και λήψη μέτρων από την «ΥΦΑΝΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

Εξαιτίας της έξαρσης του Κορονοϊου Covid-19/SARS-COV-2 η «ΥΦΑΝΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε» δίνει μεγάλη προσοχή στην προστασία της υγείας των υπαλλήλων...