Προσκυνούμε τα Πάθη σου Χριστέ

Από νωρίς το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής στους Ιερούς Ναούς τελέστηκε η Ακολουθία των Βασιλικών Ωρών. Ακολουθήσε ο Εσπερινός και η Αποκαθήλωση του Άχραντου Σώματος του Κυρίου

Μεγάλη Παρασκευή κι όλη η φύση θρηνεί για τον Θάνατο του Χριστού. Προσκυνά τα Πάθη του Χριστού που Σταυρώθηκε για την λύτρωση των ανθρώπων. Αυτή η Μεγάλη Παρασκευή είναι τόσο ίδια, αλλά και τόσο διαφορετική. Ίδια ως προς το πένθος για το Θάνατο του Ζωοδότη, διαφορετική μιας και μετά από 200 χρονιά οι Ναοί λειτουργούν κεκλεισμένων των θυρών υπό το φόβο διασποράς του κορονοϊού.

Από νωρίς το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής στους Ιερούς Ναούς τελέστηκε η Ακολουθία των Βασιλικών Ωρών. Ακολουθήσε ο Εσπερινός και η Αποκαθήλωση του Άχραντου Σώματος του Κυρίου.

«Ο Ευσχήμων Ιωσήφ από του ξύλου καθελών το άχραντο σου Σώμα, σινδόνι καθαρά ειλήσας και αρώμασιν, εν μνήματι καινώ, κηδεύσας, απέθετο.».

Οι ιερείς φέροντας στους ώμους τους το Άχραντο Σώμα του Κυρίου το περίφεραν εντός του Ναού, εναποθέτοντας στους Επιταφίους. Οι περισσότεροι λιτοί, χωρίς στολισμούς, αλλά ταπεινοί με λίγα λουλούδια, που εβοδίαζαν για να τιμηθεί ο Κύριος.

«Ότε κατήλθες προς τον θάνατον, η ζωή αθάνατος, τότε τον Άδη ενέκρωσας τη αστραπή της Θεότητος, ότε δε και τους τεθνεώτας εκ των καταχθονίων ανέστησας, πάσαι αι δυνάμεις των επουρανίων εκραύγαζον, ζωοδότα Χριστέ, ο Θεός ημών, δόξα σοι.».

Πάσαι οι δυνάμεις της γης, θρηνούν για το μαρτυρικό Σταυρικό Θάνατο του Ιησού. Οι καμπάνες κατ΄ εντολή των Μητροπόλεων από νωρίς το πρωί χτυπούσαν πένθιμα, αναγγέλλοντας το Θάνατο του Ιησού.

«Ταις μυροφόροις γυναιξί, παρά το μνήμα επιστάς, ο Αγγελός εβόα, τα μύρα τοις θνητοίς υπάρχεις αρμόδια, Χριστός δε διαφθοράς εδείχθη αλλότριος».

Αργά το απόγευμα στους Ναούς θα ψαλούν τα Εγκώμια του Επιταφίου ενώ η περιφορά θα από τους ιερείς εντός των Ναών, χωρίς την παρουσία πιστών.

KRINI LIVE