Νέες συμβάσεις λοιπού επικουρικού προσωπικού για νοσοκομεία της Θεσσαλίας

Στελεχώνει τα νοσηλευτικά ιδρύματα η 5η ΥΠΕ για να εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες που παρουσιάζονται εξαιτίας της πανδημίας

Συνεχίζεται η στελέχωση των νοσοκομείων της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με προσωπικό εξαιτίας των αυξημένων αναγκών που παρουσιάζονται λόγω και της πανδημίας του κορονοϊού.

Χθες μετά από μετά από έγκριση του υφυπουργού Υγείας, υπεγράφησαν από τον Διοικητή της 5ης Υ.Πε. κ. Φώτη Σερέτη και αναρτήθηκαν στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», 21 αποφάσεις πρόσληψης λοιπού επικουρικού προσωπικού για τα νοσοκομεία της Θεσσαλίας και ειδικότερα

Γ.Ν. Βόλου: 11 αποφάσεις πρόσληψης, Γ.Ν. Λάρισας: 2 αποφάσεις πρόσληψης

Π.Γ.Ν. Λάρισας 8 αποφάσεις πρόσληψης. Οι συμβάσεις που υπεγράφησαν στην παρούσα φάση έχουν χρονικό ορίζοντα 12 μηνών.

Μέχρι τώρα, στα πέντε νοσοκομεία της Θεσσαλίας έχουν αναλάβει υπηρεσία, εκτός των ανωτέρω, 269 άτομα επικουρικό προσωπικό, ήτοι 246 άτομα λοιπό (νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό) και 23 γιατροί, από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Αξίζει να τονιστεί πως στον ηλεκτρονικό κατάλογο επικουρικών ιατρών που τηρείται στην 5η Υ.Πε. δεν υπάρχουν υποψήφιοι προς πρόσληψη επικουρικοί ιατροί για να καλύψουν άλλες 15 θέσεις οι οποίες είναι εγκεκριμένες από το Υπουργείο Υγείας.

Τέλος, επισημαίνεται πως συνεχίζεται η διαδικασία των εγκρίσεων για άλλες 51 θέσεις λοιπού επικουρικού προσωπικού για τα νοσοκομεία της Θεσσαλίας.