Φώτης Σερέτης

Νέες συμβάσεις λοιπού επικουρικού προσωπικού για νοσοκομεία της Θεσσαλίας

Στελεχώνει τα νοσηλευτικά ιδρύματα η 5η ΥΠΕ για να εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες που παρουσιάζονται εξαιτίας της πανδημίας Συνεχίζεται η στελέχωση...