Δημοπρατούνται εντός του μήνα δυο έργα σε Φαρκαδόνα και Οιχαλία

Στις 29 Ιουλίου δημοπρατείται το Δίκτυο Αποχέτευσης Φαρκαδόνας και στις 30 Ιουλίου η Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας Οιχαλίας  

Σε δυο δημοπρασίες έργων θα προχωρήσει εντός του μήνα που διανύουμε ο Δήμος Φαρκαδόνας.

Σύμφωνα με την «ΚΡΗΝΗ LIVE» η δημοτική Αρχή προετοιμάζεται να δημοπρατήσει δυο έργα και συγκεκριμένα εκείνα του Δικτύου Αποχέτευσης της κοινότητας Φαρκαδόνας και της Ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Οιχαλίας.

Για το πρώτο έργο, αυτό του Δικτύου Αποχέτευσης Φαρκαδόνας, η λήξη παράδοσης των προσφορών έχει προγραμματιστεί για τις 29 Ιουλίου στις 10 το πρωί. Την ίδια ημέρα και ώρα θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό η ανάδειξη της εργοληπτικής επιχείρησης που θα αναλάβει το έργο.

Το έργο σύμφωνα με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Φαρκαδόνας συντίθεται στις κατηγορίες εργασιών, υδραυλικών ή και ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολογισμό 4.096.710,48 ευρώ. Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 42/2018 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρκαδόνας, ανέρχεται στο ποσό των 4.112.903,23 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 5.100.000,00 (με Φ.Π.Α. 24%).

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και από τον κωδικό ΚΑ 15.01.04.0001 του προϋπολογισμού του έτους 2021 της Δ.Ε.Υ.Α. Φαρκαδόνας.

Μια μόλις ημέρα αργότερα στις 30 Ιουλίου αναμένεται σύμφωνα με την «ΚΡΗΝΗ LIVE»  η δημοπράτηση του έργου της Ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Οιχαλίας. Στις 10 το πρωί ολοκληρώνεται η διαδικασία παράδοσης των προσφορών και στη συνέχεια θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό η ανάδειξη της εργοληπτικής επιχείρησης που θα αναλάβει το έργο.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορίας οδοποιίας και οικοδομικά, με προϋπολογισμό 193.811,63 ευρώ. Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 41/2020 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρκαδόνας, ανέρχεται στο ποσό των 196.774,19 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 244.000,00 (με Φ.Π.Α. 24%).

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και από ιδίους πόρους του Δήμου Φαρκαδόνας από τον Κ.Α. 64-7322.002 του έτους 2021.