Αυτοψία μηχανικών της Περιφέρειας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων στον Άγιο Νικόλαο Κρήνης καθώς ξεκινούν τα έργα

Στην Κρήνη βρέθηκαν το πρωί της Τετάρτης η προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Τρικάλων κ. Κρυσταλία Ματζανά, με αρχαιολόγους της υπηρεσίας και μηχανικούς της ΕΦΑ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με αφορμή της έναρξη των εργασιών, τις αμέσως επόμενες ημέρες, της συντήρησης και ανάδειξης του ιστορικού Βυζαντινού Ναού του Αγίου Νικολάου.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 85.000 ευρώ κι είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.  

Δικαιούχος του έργου  είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων και Φορέας  Λειτουργίας η Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών.

Προϊστάμενη της ΕΦΑ Τρικάλων και μηχανικοί προχώρησαν σε αυτοψία του χώρου, προκειμένου να εξεταστούν οι τελευταίες λεπτομέρειες πριν την έναρξη των εργασιών, που προσδιορίζονται άμεσα, εντός των επόμενων ημερών.
Ο ναός είναι μονόχωρος δρομικός με τετράγωνο νάρθηκα, ενώ παλιότερα υπήρχε στοά στη νότια εξωτερική πλευρά του. Χρονολογείται πιθανότατα στον 13ο αιώνα. Είναι κατάγραφος με μεταβυζαντινές τοιχογραφίες που χρονολογούνται στα τέλη του 18ου αιώνα, ενώ υπάρχει και τέμπλο. Σε αρκετά τμήματα των τοιχογραφιών παρουσιάζεται αποκόλληση από την λιθοδομή του μνημείου. Παρατηρούνται απώλειες υποστρώματος – ζωγραφικής επιφάνειας, ενώ η ζωγραφική επιφάνεια έχει υποστεί αλλοιώσεις. Παρατηρείται επίσης  απώλεια χρωματικού στρώματος κατά τόπους και  επιζωγραφίσεις. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο αποτελείται από  το άνω τμήμα παλαιότερου τέμπλου και το κάτω τμήμα σύγχρονου τέμπλου.

Οι επεμβάσεις αφορούν σε:

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

1. Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής ράμπας για ΑμεΑ.

2. Εργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών και του τέμπλου:

 α)  Εργασίες για την συντήρηση των τοιχογραφιών: Διερεύνηση ύπαρξης προγενέστερων στρωμάτων, στερέωση  υποστρώματος, ζωγραφικού στρώματος και α-ποκολλημένου υποστρώματος, κατασκευή λωρίδων αντιστήριξης και  συμπληρώσεις με νέα κονιάματα, καθαρισμός ζωγραφικής επιφάνειας και αφαίρεση  αλάτων, αφαίρεση λιπαρών επικαθήσεων,  αισθητική αποκατάσταση.

 β)  Εργασίες για την συντήρηση του τέμπλου: Καθαρισμός της εμπρόσθιας και πίσω όψης, στερέωση του ξύλινου φορέα και της ζωγραφικής επιφάνειας, απεντόμωση, αισθητική αποκατάσταση, προστασία με επίχρισμα βερνικιού.

ΕΡΕΥΝΑ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

1. Εκπόνηση μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων, ψύξης/θέρμανσης και πυρασφάλειας του μνημείου.

2. Φωτογραφική τεκμηρίωση και καταγραφή εργασιών

3. Σήμανση – πληροφόρηση (και ΑμεΑ / γραφή Braille)

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Απομάκρυνση παλαιών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

2. Υλοποίηση της μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων, ψύξης/θέρμανσης και πυρασφάλειας του μνημείου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εντός του Ιανουαρίου αναμένεται να ξεκινήσει το δεύτερο σκέλος των εργασιών από την Εφορία Αρχαιοτήτων Τρικάλων, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, στο οποίο εντάχτηκε η ΕΦΑ.