Αντιμέτωποι με ραβασάκια και ηλεκτρονικά μηνύματα οι πολίτες

Ξεκίνησε η ενημέρωση γύρω από τα ανασφάλιστα οχήματα τα οποία και στην περιοχή μας φαίνεται πως είναι αρκετά

Αντιμέτωποι με ραβασάκια και ηλεκτρονικά μηνύματα, είτε στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, είτε στη θυρίδα τους στο TAXISnet σχετικά με τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων και δικύκλων έρχονται αντιμέτωποι αρκετοί Φαρκαδόνιοι.

Οι κάτοχοι των ανασφάλιστων οχημάτων άρχισαν να ενημερώνονται με μήνυμα στη θυρίδα τους στο TAXISnet και είναι σε εξέλιξη η αποστολή μηνυμάτων στο λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Από την Τρίτη 8 Μαΐου οι κάτοχοι μπορούν να προβούν στην ασφάλιση των οχημάτων τους, έχοντας προηγουμένως καταβάλει την αξία του προβλεπόμενου από τις διατάξεις παραβόλου.

Σημειώνεται ότι, ανάλογα με τον κυλινδρισμό του οχήματος, που εντοπίστηκε ανασφάλιστο από την διασταύρωση που πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στις 30 Απριλίου 2018, εμφανίζεται στην επιστολή και το αντίστοιχο ποσό, που θα πρέπει να καταβληθεί προκειμένου να ασφαλιστεί.

Τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις ποσά είναι τα ακόλουθα:

ü  Εκατό (100) ευρώ για δίκυκλα οχήματα έως 250cc.

ü  Εκατόν πενήντα (150) ευρώ για δίκυκλα οχήματα από 251cc και άνω.

ü  Διακόσια (200) ευρώ για αυτοκίνητα έως 1000 cc.

ü  Διακόσια πενήντα (250) ευρώ για αυτοκίνητα από 1001 cc και άνω

Για την πληρωμή του οφειλόμενου παραβόλου έχει δημιουργηθεί παράβολο από την Α.Α.Δ.Ε. για κάθε Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη, το οποίο φέρει τον ίδιο αριθμό με τον αριθμό πρωτοκόλλου της ειδοποίησης που λαμβάνει ο ιδιοκτήτης.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ, το ήδη δημιουργημένο παράβολο έχει συσχετισθεί με το συγκεκριμένο ανασφάλιστο όχημα.

«Σε περίπτωση που εκ παραδρομής δημιουργηθεί ή και πληρωθεί διαφορετικό παράβολο θα πρέπει να προβείτε στην ακύρωσή του ή να αιτηθείτε την επιστροφή των χρημάτων. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το εν λόγω ανασφάλιστο όχημα δύναται να συναφθεί μόνο κατόπιν πληρωμής του ήδη δημιουργημένου παραβόλου», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, μετά την παρέλευση διμήνου, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και αυτά του οχήματός του θα αποσταλούν στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις (αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας κ.λ.π.)