Φ.Ι.Α.Λ.Ε.Θ.

Πλούσια αναφορά σε ιστορικά στοιχεία της Θεσσαλίας στην εκδήλωση του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. και της Φ.Ι.Α.Λ.Ε.Θ.

Έντονη υπήρξε η αναφορά στην ιστορία κοινοτήτων των Τρικάλων κατά την διάρκεια της εκδήλωσης της παρουσίασης των εκδόσεων του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. και...