Υψηλά τα ποσοστά εμβολιασμού στους Τρικαλινούς καθηγητές

Στους μαθητές του νομού Τρικάλων, το αντίστοιχο ποσοστό είναι αρκετά μικρό, καθώς μόλις το 11% των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εμβολιαστεί

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς ξεκίνησε με τη δυνατότητα εμβολιασμού τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των περισσότερων μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πόσοι όμως εμβολιάστηκαν μέχρι σήμερα;

Τις προηγούμενες ημέρες ζητήθηκε ο αριθμός των εμβολιασμένων ανά σχολείο από το Υπουργείο Παιδείας από τις εκάστοτε διευθύνσεις εκπαίδευσης των νομών. Η πρώτη εκτίμηση σε ό,τι αφορά στους εκπαιδευτικούς θυμίζουμε ότι ήταν στο 80%.

Στο νομό Τρικάλων το ποσοστό εμβολιασμένων εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κινείται στο 95%. Αρκετά υψηλό και σαφώς πιο πάνω από τον γενικό μέσο όρο της χώρας. Γενικά φαίνεται ότι στην περιοχή, είναι λίγοι εκείνοι οι εκπαιδευτικοί που δεν επέλεξαν να εμβολιαστούν.

Στους μαθητές του νομού Τρικάλων, το αντίστοιχο ποσοστό είναι αρκετά μικρό. Συγκεκριμένα το 11% των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εμβολιαστεί. Να σημειωθεί βέβαια ότι στο σύνολο των μαθητών υπολογίζονται και παιδιά που φοιτούν στην Α΄ Γυμνασίου, αλλά δεν έχουν συμπληρώσει ακόμη τα 12 έτη.