Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους υποψήφιους δασεργάτες

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην Διεύθυνση Δασών Τρικάλων

Μέχρι και τις 10 Δεκεμβρίου θα δέχεται αιτήσεις για νεοεισερχόμενους Δασεργάτες (άτομα που επιθυμούν να γίνουν μέλη σε ΔΑ.Σ.Ε.) η Διεύθυνση Δασών Τρικάλων.

Η Θεωρητική Εκπαίδευση των νεοεισερχομένων Δασεργατών διαρκεί δέκα μέρες(10), θα γίνει στο διάστημα από 15-01-2021 μέχρι 28-02-2020. Η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής της εκπαίδευσης θα καθοριστεί ανάλογα με τον αριθμό των ενδιαφερομένων και θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως σ΄ αυτούς.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

α) Αίτηση.

β) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο.

γ) Βεβαίωση ΔΑ.Σ.Ε. στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλλει αίτηση να γίνει δόκιμο μέλος του και θα γίνει δεκτός μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής του εκπαίδευσης.

δ) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (συμπληρωμένο το 18ο έτος της ηλικίας).

ε) Για τους αλλοδαπούς απαιτούνται επιπλέον τα προβλεπόμενα από την σχετική    νομοθεσία δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους σε ΔΑ.Σ.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Τρικάλων Κολοκοτρώνη 30, 3ος όροφος (τηλέφωνα 2431063465 κ.Ζαλαβρά και 2431063466 κ. Κουκουτσέλου).