Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φλεβάρη η κοινωφελής εργασία

Στον Δήμο Τρικκαίων έχουν «κλειδώσει» 160 θέσεις, στον Δήμο Μετεώρων 91, στον Δήμο Πύλης 46 και στον Δήμο Φαρκαδόνας 73 θέσεις

Εντός του πρώτου 15νθημέρου του Φεβρουαρίου θα προκηρυχθεί το νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στους Δήμους, του ΟΑΕΔ σε δήμους, περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ), υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων σε όλη τη χώρα.

Αν και το πρόγραμμα αναμενόταν να προκηρυχτεί μέσα στο Δεκέμβριο, κάτι τέτοιο δεν στάθηκε εφικτό με αποτέλεσμα η διαδικασία να πάει αρκετά πίσω και πλέον όλες οι πληροφορίες να συντελούν στην έναρξη του προγράμματος εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του 2020.

Το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ θα έχει για μια ακόμη φορά 8μηνη διάρκεια ενώ οι επιτυχόντες αναμένεται να προσληφθούν έως και τα τέλη Μαρτίου.

Οι υποψήφιοι με την προκήρυξη του προγράμματος θα έχουν χρονικό περιθώριο περισσότερο των 10 ημερών να καταθέσουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις, εισερχόμενοι με τους προσωπικούς κωδικούς στην ειδική φόρμα του ΟΑΕΔ.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα θα προκηρυχθούν 34.524 νέες θέσεις, εκ των οποίων 370 θα αφορούν τους τέσσερις Δήμους του νομού Τρικάλων. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την κατανομή στον Δήμο Τρικκαίων έχουν «κλειδώσει» 160, στον Δήμο Μετεώρων 91, στον Δήμο Πύλης 46 και στον Δήμο Φαρκαδόνας 73.

Δυνατότητα συμμετοχής στην διαδικασία έχουν όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Κάθε ένα απ’ αυτά αποδίδει κρίσιμα μόρια για την επιλογή.

ü  Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.

ü  Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

ü  Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.

ü  Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.

ü  Ηλικία.

ü  Αριθμός ανήλικων τέκνων.

ü  Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

ü  Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

ü  Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «Προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.