Μήνας: Ιανουάριος 2020

Βοηθήστε – Κοινοποιήστε: Η «Κιβωτός του Κόσμου» αναζητά οικογένειες που επιθυμούν να αναλάβουν την ανατροφή ενός παιδιού

Η «Κιβωτός του Κόσμου» αναζητά οικογένειες (συζύγους ή μεμονωμένα άτομα) που επιθυμούν να αναλάβουν την ανατροφή ενός παιδιού. Λαμβάνοντας υπόψη...