Την προσοχή στους βαμβακοπαραγωγούς συνιστούν οι γεωπόνοι

Αυτοψία στις βαμβακοφυτείες άρχισαν να διενεργούν οι γεωπόνοι της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου

Την ιδιαίτερη προσοχή στους παραγωγούς βάμβακος συστήνουν την παρούσα περίοδο γεωπόνοι της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, που αποτελεί ελεγκτικό μηχανισμό για όλη τη Θεσσαλία. Οι γεωπόνοι άρχισαν ήδη να πραγματοποιούν αυτοψία σε καλλιεργούμενες εκτάσεις με βαμβάκι όλου του νομού, καταγράφοντας την πορεία των φυτειών και δίνοντας χρήσιμες συμβουλές στους βαμβακοπαραγωγούς.

Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις των γεωπόνων η σπορά του βαμβακιού άρχισε στο τρίτο δεκαήμερο του Απριλίου και ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου, ήταν ιδανικές για το φύτρωμα του βαμβακιού χωρίς να παρουσιαστούν προβλήματα. Οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν στο τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου δεν ευνόησαν την βαμβακοκαλλιέργεια με αποτέλεσμα την οψίμηση της καλλιέργειας .

Την εποχή αυτή οι περισσότερες βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο σχηματισμού των χτενιών.

Από επιτόπιες επισκέψεις Γεωπόνων των προαναφερόμενων Υπηρεσιών σε βαμβακοκαλλιέργειες παρατηρήθηκαν σε αρκετές φυτείες σημαντικές προσβολές από αφίδες και δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες. Σε περιπτώσεις με έντονη προσβολή αφίδων έγιναν ψεκασμοί.

Στο στάδιο αυτό οι βαμβακοπαραγωγοί πρέπει να εφαρμόζουν ορθολογική αζωτούχο λίπανση και άρδευση, προς αποφυγή υπερβολικής και τρυφερής βλάστησης, προκειμένου τα φυτά να μην είναι ελκυστικά για την ανάπτυξη επιβλαβών οργανισμών.

Επίσης πρέπει να αποφεύγονται οι χημικές επεμβάσεις, επειδή την περίοδο αυτή αρχίζουν να εμφανίζονται τα ωφέλιμα έντομα που παρασιτούν τους επιβλαβείς οργανισμούς (πράσινο και ρόδινο σκουλήκι) του βαμβακιού.

Αυτή την περίοδο τα έντομα που προσβάλλουν το βαμβάκι είναι κυρίως: αφίδες, θρίπες τετράνυχοι που προκαλούν συστροφές φύλλων, κατσάρωμα, φυλλόπτωση, σχισίματα κλπ.

Οι βαμβακοπαραγωγοί να παρακολουθούν 1-2 φορές την εβδομάδα τις φυτείες προκειμένου να διαπιστώνουν τις πυκνότητες των πληθυσμών και τις ζημιές των εντόμων, ώστε να επεμβαίνουν όταν οι πληθυσμοί είναι κοντά στα όρια επέμβασης όπως παρακάτω:

Δεν συνιστώνται επεμβάσεις με φυτοφάρμακα στις βαμβακοφυτείες χωρίς έλεγχο της πυκνότητας των επιβλαβών εντόμων και τη διαπίστωση των παραπάνω ορίων, διότι άστοχοι και άκαιροι ψεκασμοί επιβαρύνουν αρνητικά την καλλιέργεια, το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τελική απόφαση να επέμβουν με φυτοπροστατευτικά προϊόντα και για κάθε επικείμενο ψεκασμό να ενημερώνουν τους μελισσοκόμους και όπου κρίνεται αναγκαίο η εφαρμογή των ψεκασμών να γίνεται την ώρα που δεν πετούν οι μέλισσες, κατά τις απογευματινές κυρίως ώρες μετά τη δύση του ηλίου.