Συνεδριάζει την Παρασκευή το δημοτικό συμβούλιο Φαρκαδόνας

Ορίζονται τα μέλη των υπολειπόμενων επιτροπών και ορίζονται αντιπρόσωποι του Δήμου σε σειρά άλλα Πρόσωπα

Την προσεχή Παρασκευή στις 6:30 το απόγευμα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Φαρκαδόνας στην δεύτερη κατά σειρά τακτική του συνεδρίαση. Η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται βατή καθώς στην θεματολογία της συζήτησης που θα αναπτυχτεί έχουν ενταχτεί οι ορισμοί μελών διοικητικών συμβούλιων στα ΝΠΔΔ καθώς επίσης και η ανάδειξη εκπροσώπων σε σειρά άλλων Προσώπων.

Πέραν των άλλων κυριαρχούν και οι παραλαβές έργων και οι εγκρίσεις φακέλων έργων. Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι μεταξύ των άλλων τα εξής:

1.       Ορισμός διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαρκαδόνας.

2.       Ορισμός διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαρκαδόνας.

3.       Ορισμός αιρετών αντιπροσώπων στην έκτακτη γενική συνέλευση καθώς και στις εκάστοτε γενικές συνελεύσεις των μετόχων της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ).

4.       Εκλογή αιρετού αντιπροσώπου για την συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και λοιπών Δήμων.

5.       Ορισμός εκπροσώπων μετόχων του Δήμου στην Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με την επωνυμία «Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας Α.Ε.».

6.       Αποδοχή και κατανομή στις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου ποσού της τακτικής κατανομής για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

7.       Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 (απόφαση 2/2019 εκτελεστικής επιτροπής).

8.       Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 (4).

9.       Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

10.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Ζάρκου».

11.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου παραπλεύρως του κοιμητηρίου Ζάρκου».

12.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή θυροφραγμάτων Δήμου Φαρκαδόνας».

13.   Έγκριση ΦΑΥ-ΣΑΥ του έργου «Κατασκευή τουαλετών – αποδυτηρίων γηπέδου Γριζάνου, Ταξιαρχών, Σερβωτών».

14.   Έγκριση ΦΑΥ-ΣΑΥ του έργου «Συντήρηση κοιμητηρίων – οστεοφυλακίων Δήμου Φαρκαδόνας».

15.   Έγκριση ΦΑΥ-ΣΑΥ του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού Δημοκρατίας στην Δ.Κ. Οιχαλίας».

16.   Έγκριση ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου «Κατασκευή αμαξοστασίου Δήμου Φαρκαδόνας».

17.   Γνωμοδότηση για τοποθέτηση 1 στύλου ΦΟΠ και 1 ΦΣ στην ΤΚ Φανερωμένης.

18.   Γνωμοδότηση για τοποθέτηση 1 στύλου ΦΟΠ έμπροσθεν της οικίας του κ. Στάμου Δημητρίου στην ΔΚ Φαρκαδόνας.

19.   Γνωμοδότηση για τοποθέτηση 1 στύλου ΦΟΠ και 1 ΦΣ στην ΤΚ Κεραμιδίου.

20.   Μείωση θέσεων πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα.