Προσφορά εργασίας 6 μηνών σε εστιατόριο στη Γερμανία

Ελληνικό εστιατόριο στην Γερμανία προσφέρει εργασία για διάστημα 6 μηνών σε ζευγάρι Ελλήνων. Οι υπεύθυνοι του εστιατορίου ζητούν να προσλάβουν ζευγάρι με η χωρίς υπηρεσία αλλά μα όρεξη για δουλειά. Προσφέρεται διαμονή, διατροφή και πλήρη ασφάλιση.

Πληροφορίες στο KΡΗΝΗ LIVE ή στο email: evangelos-papas@lice.de.