Πως Νέα και Κεντρική Οδός στηρίζουν τα έσοδα του τομέα παραχωρήσεων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Τα επίπεδα κυκλοφορίας ξεπέρασαν τα αντίστοιχα του 2019 (+3,8% έναντι του 9μηνου του 2019)

Αυξημένα έσοδα και λειτουργική κερδοφορία εμφάνισε το φετινό 9μηνο (Ιανουάριος – Σεπτέμβριος), σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό 9μηνο, ο τομέας παραχωρήσεων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο τομέας των παραχωρήσεων είχε έσοδα 152,7 εκατ. έναντι  124,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, κυρίως λόγω της σταδιακής αποκατάστασης της κίνησης στους αυτοκινητοδρόμους, μετά την άρση των περιορισμών στην κυκλοφορία που είχαν επιβληθεί λόγω της πανδημίας.

Αντίστοιχα, το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε στα 82,8 εκατ. έναντι 76,0 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2021.

Οι διελεύσεις στους αυτοκινητόδρομους (Νέα Οδός και Κεντρική Οδός) κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους αυξήθηκαν, σε σχέση με την περασμένη χρονιά, κατά 21,0%.

Μάλιστα, τα επίπεδα κυκλοφορίας ήταν αυξημένα και με τα αντίστοιχα του 2019 (+3,8% έναντι του 9μηνου του 2019).

Τα αποτελέσματα 9μηνου του ομίλου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 

Εκατ.  20229Μ 2021
Συνολικά έσοδα2.762,0700,7
Λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)[1]404,8212,7
Καθαρά κέρδη αποδιδόμενα στους μετόχους68,54,9
Κέρδη αποδιδόμενα στους μετόχους προσαρμοσμένα για μη λειτουργικά αποτελέσματα93,214,7
   
Εκατ.  2022FY 2021
Καθαρό Χρέος11.567,51.231,7
Καθαρό Χρέος1/ Προσαρμοσμένο EBITDA1 (LTM)3.0x3.8x

[1] Οι εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης ΕΔΜΑ προσδιορίζονται στην ενότητα ΣΤ της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου που λήγει την 30.06.2022.