Πωλείται Μονάδα με 200 αιγοπρόβατα στην Οιχαλία Τρικάλων λόγω συνταξιοδότησης

Σε τιμή ευκαιρίας πωλείται στην Οιχαλία Τρικάλων κτηνοτροφική μονάδα αιγοπροβάτων. Η μονάδα έχει όλες τις σχετικές άδειες λειτουργίας που προβλέπει ο νόμος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 6976573876.