Μικρή αύξηση σε ρόδινο σκουλήκι στα βαμβάκια Ζάρκου – Πηνειάδας – Φαρκαδόνας

Στο εγκατεστημένο δίκτυο φερομονικών παγίδων παρατηρήθηκε αύξηση των συλλήψεων ακμαίων (πεταλούδων) κάτω όμως από το όριο επέμβασης

Αύξηση των συλλήψεων ακμαίων (πεταλούδων) πράσινου σκουληκιού παρατηρείται σε πολλές περιοχές του νομού Τρικάλων στο εγκατεστημένο δίκτυο φερομονικών παγίδων σε καλλιεργούμενες εκτάσεις με βαμβάκι. Επίσης παρατηρήθηκε μικρή αύξηση των συλλήψεων ακμαίων ρόδινου σκουληκιού στις περιοχές Πηνειάδα – Ζάρκο – Φαρκαδόνα, με τις προσβολές να κυμαίνονται κάτω του ορίου επέμβασης.

Οι έλεγχοι της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου βρίσκονται σε εξέλιξη, μιας και οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο τέλος της καρπόδεσης και φέρουν καρύδια διαφόρων ηλικιών.

Στο εγκατεστημένο δίκτυο φερομονικών παγίδων της Υπηρεσίας παρατηρήθηκε αύξηση των συλλήψεων ακμαίων (πεταλούδων) πράσινου σκουληκιού. Μετά από επιτόπιους ελέγχους Γεωπόνων της Υπηρεσίας διαπιστώθηκε μικρός αριθμός προνυμφών (σκουληκιών) κάτω όμως από το όριο επέμβασης.

Tη συγκεκριμένη χρονική περίοδο πρέπει να γίνεται ορθολογική άρδευση (ποσότητα νερού και αριθμό αρδεύσεων) για την αποφυγή υπερβολικής ανάπτυξης των βαμβακόφυτων που θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην καλλιέργεια. Όπου διαπιστώνεται υπερβολική βλάστηση συνιστάται η χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης (mepiquat chloride)).

Οι παραγωγοί θα πρέπει αυτήν την περίοδο να ελέγχουν τακτικά (τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα) τις καλλιέργειες τους, προκειμένου να διαπιστώσουν την πυκνότητα των πληθυσμών των εντόμων – εχθρών καθώς στο παρόν βλαστικό στάδιο των βαμβακόφυτων, οι όποιες ζημιές από το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι δεν μπορούν να αναπληρωθούν, ώστε να επεμβαίνουν όταν οι πληθυσμοί φθάσουν στα όρια επέμβασης, όπως παρακάτω:

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ : Στην παρούσα φάση αν διαπιστωθούν 4-5 ζωντανές προνύμφες (σκουλήκια) σε 100 φυτά, τότε μόνο οι παραγωγοί θα πρέπει να επέμβουν με τις εγκεκριμένες δραστικές ουσίες για χρήση στο βαμβάκι.

ΡΟΔΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ : Επεμβαίνουμε με εγκεκριμένα εντομοκτόνα μόνο στην περίπτωση που σε τυχαίο δείγμα ανθέων, από όλη την έκταση του χωραφιού, διαπιστωθούν προσβεβλημένα άνθη (ροζέτες) σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% ή σε τυχαία δειγματοληψία 100 καρυδιών ευρεθεί προσβολή τουλάχιστον 5%.

Οι συλλήψεις ακμαίων στις φερομονικές παγίδες δεν αποτελούν κριτήριο για την εφαρμογή επέμβασης με φυτοπροστατευτικά σκευάσματα αλλά μέσο πρόγνωσης και βοηθούν στον προσδιορισμό των περιόδων δραστηριότητας των εντόμων. Ουσιαστικό κριτήριο για την απόφαση λήψης ή όχι μέτρων αντιμετώπισης είναι μόνο τα αποτελέσματα των επιτόπιων δειγματοληψιών στα όργανα των φυτών (νεαρά φύλλα, χτένια, άνθη, καρύδια).

Δεν συνιστώνται επεμβάσεις με φυτοφάρμακα στις βαμβακοφυτείες χωρίς έλεγχο της πυκνότητας των επιβλαβών εντόμων και τη διαπίστωση των παραπάνω ορίων για πράσινο και ρόδινο σκουλήκι, διότι άστοχοι και άκαιροι ψεκασμοί επιβαρύνουν αρνητικά την καλλιέργεια, το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.   

Για περισσότερες πληροφορίες οι καλλιεργητές μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Υπηρεσίας μας στα τηλ. 24313-51602, 51603 & 51604, καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου, στο τηλ. 24210-66525.


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.