Με κατάσχεση κινδυνεύουν όσοι έχουν οχήματα με πινακίδες εξωτερικού

Το υπουργείο Οικονομικών, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα φοροδιαφυγής από τους ιδιοκτήτες τους έχει δώσει εντολή για ελέγχους σε αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας

Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται στο KriniTrikalon.gr ιδιαίτερα προσεκτικοί οφείλουν να είναι οι κάτοχοι αυτοκινήτων με πινακίδες τρίτων χωρών που θα κινούνται μελλοντικά στους Ελληνικούς δρόμους. Ιδιαίτερα προσεκτικοί οφείλουν να είναι και συνδημότες μας που εργάζονται σε χώρες του εξωτερικού και κατά τις επισκέψεις τους στους γενέθλιους τόπους τους, σε χωριά της Φαρκαδόνας, προσέρχονται με οχήματα που φέρουν ξένες πινακίδες.

Το υπουργείο Οικονομικών, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα φοροδιαφυγής από τους ιδιοκτήτες τους έχει δώσει εντολή για ελέγχους σε αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας.

Αφορμή για την εν λόγω ενέργεια αποτέλεσε η πρόσφατη επιβολή προστίμου 20.370 ευρώ σε ιδιοκτήτη ΙΧ μεγάλου κυβισμού που έφερε βουλγάρικες πινακίδες και ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.

Στην απόφαση που εξέδωσε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), αναφέρει  ότι ακόμη και στις περιπτώσεις που ένα όχημα έχει ταξινομηθεί στο εξωτερικό, δηλαδή φέρει ξένες πινακίδες, βαρύνει τον ιδιοκτήτη του με τεκμήριο διαβίωσης και φόρο πολυτελούς διαβίωσης, εφόσον το όχημα κυκλοφορεί στην Ελλάδα και ο ιδιοκτήτης του είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο προσφεύγων είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στις κατηγορίες προσώπων που δικαιούνται να κυκλοφορούν αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες.

Να σημειωθεί ότι  η κυκλοφορία οχημάτων με ξένες πινακίδες επιτρέπεται μόνο για έξι μήνες στην Ελλάδα.

Ειδικότερα όσοι κατοικούν και εργάζονται μόνιμα στο εξωτερικό θα πρέπει να απευθυνθούν και να καταθέσουν στην αρμόδια ΔΟΥ όπου υπάγονται, αίτηση αλλαγής φορολογικής κατοικίας ώστε να γίνουν και φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού. Θα πρέπει επίσης να συγκεντρώσουν μια σειρά από δικαιολογητικά τα οποία να αποδεικνύουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό:

1. Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (Από την αντίστοιχη ΔΟΥ της χώρας κατοικίας του εξωτερικού)

2. Βεβαίωση μόνιμης διαμονής από τον οικείο Δήμο του εξωτερικού. 3.Βεβαίωση εργασίας η σύμβαση εργασίας

4. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας ή συμβόλαιο αγοράς για ιδιοκτήτη κατοικία. Όλα τα δημόσια έγγραφα πρέπει να φέρουν σφραγίδα Χάγης (apostille ).

Σε περίπτωση πάντως εντοπισμού τους κινδυνεύουν με κατάσχεση του οχήματος.