Κάτοικοι και επισκέπτες του Γριζάνου ζήτησαν τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος

Πλήθος κόσμου συνέρευσε στον Ναό της Αγίας Τριάδος για να τιμήσει την μεγάλη εορτή του Αγίου Πνεύματος

«Ευλογητός ει, Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλιείς αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το άγιον, και δι’ αυτών την οικουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε, δόξα σοι.».

Την εορτή του Αγίου Πνεύματος τίμησαν το απόγευμα της Κυριακής της Πεντηκοστής οι κάτοικοι του Γριζάνου. Πιστοί κάθε ηλικίας κάτοικοι και επισκέπτες συνέρευσαν στον Ναό της Αγίας Τριάδος για να τιμήσουν την Μεγάλη Γιορτή, αυτή του Αγίου Πνεύματος.

«Ότε καταβάς τας γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν έθνη ο Ύψιστος· ότε του πυρός τας γλώσσας διένειμε, εις ενότητα πάντας εκάλεσε· και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα.».

Στο Ναό της Αγίας Τριάδος τελέστηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, μετ’ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος, με τους πιστούς να προσέρχονται, να ανάβουν με ευλάβεια το κερί τους, να προσκυνούν και να ζητούν την Χάρη του Αγίου Πνεύματος.

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και κορυφώνονται σήμερα Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ανήμερα της εορτής με την τέλεση του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας.