Η Wattcrop αναζητά αγροτεμάχια για μακροχρόνια ενοικίαση στην περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας

Η εταιρία αναπτύσσει, κατασκευάζει, διαχειρίζεται και συντηρεί έργα ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης ενέργειας

Η Wattcrop είναι μια πολυμετοχική εταιρεία διεθνών συμφερόντων με δραστηριότητα στην Μεγάλη Βρετανία και στην Ελλάδα. Η εταιρία αναπτύσσει, κατασκευάζει, διαχειρίζεται και συντηρεί έργα ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης ενέργειας.

Με πολυετή εμπειρία και δραστηριοποίηση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο η ιδρυτική ομάδα έχει ηγηθεί την ανάπτυξη έργων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 2GW.

Εφαρμόζει στην πράξη διεθνές καλές πρακτικές ανάπτυξης έργων πράσινης ενέργειας με αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας και ελέγχου καθ΄όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής των έργων αυτών.

Δεσμεύεται στο όραμα της για την καλύτερη ενέργειας με μηδενικές εκπομπές ρύπων με απτά αντισταθμιστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες, προσφέροντας παράλληλα έμπρακτο κοινωνικό έργο.

Η αποστολή της είναι να αναπτύσσει και να κατασκευάζει έργα σεβόμενοι το περιβάλλον, προστατεύοντας και ενισχύοντας την βιοποικιλότητα, σε συμπόρευση με τους ανθρώπους των τοπικών κοινωνιών εξασφαλίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον για όλους.

Οι δεσμεύσεις της εταιρίας είναι :

ü  Εγγυάται και βάζει σε πρώτη προτεραιότητα την αμέριστη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τους ανθρώπους.

ü  Αναπτύσσει και κατεσκευάζει βιώσιμα με αυστηρές προδιαγραφές και ενδελεχείς ελέγχους σε κάθε στάδιο.

ü  Πιστεύει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω του ηθικού επιχειρείν και της βιώσιμης ανάπτυξης.

ü  Δεσμεύεται στην προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του περιβάλλοντος μπροστά από το κέρδος.

Αναζήτηση γης προς ενοικίαση

Η Wattcrop ενδιαφέρεται για ενοικίαση γης στην περιοχή της Φαρκαδόνας και των Τρικάλων και ευρύτερα της Θεσσαλίας για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τα οφέλη για τον ιδιοκτήτη είναι αρκετά και συγκεκριμένα:

Ø  Ετήσιο ενοίκιο από 120 έως 200 ευρώ ετησίως.

Ø  Μακροχρόνια Μίσθωση για 30-40 έτη.

Ø  Μεταβιβάσιμο εισόδημα στους κληρονόμους μου.

Ø  Αδειοδότηση χωρίς έννοιες και φυσικές εργασίες στο αγροτεμάχιο.

Ø  Υπογραφή συμφωνητικού προ-μίσθωσης μέχρι τη τελική αδειοδότηση του έργου.

Ø  Διεκπεραίωση τοπογραφικών και νομικών ελέγχων χωρίς κόστος για τους ιδιοκτήτες.

Ø  Πηγή σταθερού εισοδήματος για πολλά έτη με πολύ καλε΄ς αποδόσεις σε σχέση με άλλες εκμεταλλεύσεις γης.

Ø  Ενίσχυση πράσινης ενέργειας για βιώσιμο μέλλον για όλους.

Ø  Ενίσχυση του τόπου μου με την δημιουργία άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφέρομενοι μπορούν να επικοινωνούν στo τηλέφωνo 6980815565 και στο info@wattcrop.com