Η «Λαϊκή Συσπείρωση» άνοιξε την δημόσια αντιπολίτευση στο Δήμο Φαρκαδόνας

Ευαγγελία Στεργίου και Αφροδίτη Βανακάρα καταγγέλλουν τις δια περιφοράς συνεδριάσεις σε σημαντικά θέματα όπως αυτά του «Δάρδανου» που άπτεται πλημμυρικών φαινομένων και του «Ιόλαου» για προστασία σε περίπτωση δασικών πυρκαγιών

Καυστική απέναντι στην δημοτική Αρχή του Σπύρου Αγναντή εμφανίζεται η παράταξη της «Λαϊκής Συσπείρωσης» μέσω των δημοτικών της, συμβούλων, Ευαγγελίας Στεργίου και Αφροδίτης Βανακάρα. Ουσιαστικά οι δυο δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης κηρύσσουν την έναρξη της αντιπολίτευσης καταγγέλλοντας την δημοτική Αρχή, για τις δια περί φοράς συνεδριάσεις του Σώματος, τη στιγμή που δημοτικά συμβούλια στο νομό και στην χώρα συγκαλούν συνεδριάσεις μέσω διαδικτύου. Πλέον Ευαγγελία Στεργίου και Αφροδίτη Βανακάρα έρχονται να σταθούν σε δυο σημαντικά θέματα που τίθεντο στην ατζέντα της δια περιφοράς συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Φαρκαδόνα. Πρόκειται για τα σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, Δάρδανος που άπτεται πλημμυρικών φαινομένων και Ιόλαος για προστασία σε περίπτωση δασικών πυρκαγιών, τα οποία το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου επέλεξε να συμπεριλάβει στην δια περιφοράς συνεδρίαση της 1/12/2020.

Τα δυο θέματα αφορούν προγράμματα που απορρέουν από την νέα δομή πολιτικής προστασίας που ψήφισε η κυβέρνηση και μέσω αυτών, όπως αναφέρουν οι δυο δημοτικοί σύμβουλοι, με πρόσχημα την διακριτή κατανομή αρμοδιοτήτων, το κεντρικό κράτος αποποιείται βασικές ευθύνες αυτού του κρίσιμου αντικειμένου (σε επίπεδο σχεδιασμού – αντιμετώπισης) μεταφέροντάς τες σε Περιφέρειες και Δήμους.

Σε ανακοίνωση της παράταξης που υπογράφεται από τις κ.κ. Στεργίου και Βανακάρα αναφέρονται μεταξύ των άλλων τα εξής:

«Η ένταξη των θεμάτων αυτών στην ατζέντα της διά περιφοράς συνεδρίασης είναι απαγορευτική καθώς είναι αδύνατη η ενδελεχής μελέτη εισηγήσεων τέτοιας έκτασης και πληθώρας σύνθετων και κομβικών στοιχείων σε χρονικό περιθώριο ενός σαρανταοχτάωρου. Επίσης πρέπει να συζητηθούν και να απαντηθούν μια σειρά καίραιων ερωτημάτων αναφορικά με το ύψος της χρηματοδότησης των προγραμμάτων και από πού αυτή προέρχεται, με την σύσταση υπηρεσιών και την στελέχωσή τους, τις δυνατότητες του Δήμου και των αναγκών του στο επίπεδο των υπηρεσιών και της στελέχωσής τους, το είδος των εργασιακών σχέσεων του προσωπικού, την εξασφάλιση της εκπαίδευσης και εξειδίκευσής τους, την διασφάλιση μέσων, εξοπλισμού, οχημάτων, υλικων, κ.α. Επιπλέον είναι αναγκαία η πρόσκληση, ενημέρωση και τοποθέτηση των φορέων της περιοχής μας που οι ανάγκες τους σχετίζονται με τα εν λόγω προγράμματα, π.χ. αγροτικοί σύλλογοι. Τέλος η βαρύτητα των αναγκών του Δήμου μας σε θέματα αντιπλημμυρικής προστασίας, πυροπροστασίας και το μέγεθος και η συνθετότητα των προτεινόμενων προγραμμάτων είναι τέτοια που είναι αδύνατον και επικίνδυνο να παρθεί οποιαδήποτε απόφαση σε συνθήκες δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη τα θέματα αυτά να αναβληθούν και να μεταφερθούν σε διά ζώσης συνεδρίαση, το οποίο εμείς ως Λαϊκή Συσπείρωση ήδη ζητήσαμε από το Προεδρείο αλλά το αίτημά μας δεν έγινε δεκτό. Για όλους τους λόγους που ήδη παραθέσαμε καταγγέλουμε τη στάση της Δημοτικής Αρχής να πετάει με τέτοια θέματα σε διά περιφοράς συνεδριάσεις απέχουμε της συνεδρίασης.».