Ευκαιρία προμήθειας εξοπλισμού για τους μελισσοκόμους μας

Τα μελισσοκομικά έτη 2021 και 2022, οι μελισσοκόμοι μπορούν να συμμετάσχουν στη δράση για αγορά μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών, είτε ξύλινων, είτε πλαστικών, με καθαρή αξία τής κάθε μεμονωμένης κινητής βάσης μέχρι του ποσού των 9 ευρώ

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, γίνεται γνωστό ότι οι μελισσοκόμοι για τα μελισσοκομικά έτη 2021 και 2022, έχουν τη δυνατότητα με απόφαση της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ 252/Τ. Β/27-1-2021,να προμηθευτούν μεμονωμένες κινητές βάσεις κυψελών.

Σύμφωνα με την απόφαση, για τα μελισσοκομικά έτη 2021 και 2022, μπορούν οι μελισσοκόμοι να συμμετάσχουν στη δράση για αγορά μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών, είτε ξύλινων, είτε πλαστικών, με καθαρή αξία τής κάθε μεμονωμένης κινητής βάσης μέχρι του ποσού των εννέα ευρώ (9,00 ευρώ).

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Το μέγιστο ποσοστό προμήθειας μεμονωμένων κινητών βάσεων καθορίζεται στο 20% επί των κατεχόμενων κυψελών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Κέντρο Μελισσοκομίας Θεσσαλίας (Ανθίμου Γαζή 142 ΒΟΛΟΣ Τ.Κ 38221), έως 10 Φεβρουαρίου 2021.

Δεδομένου ότι η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μελισσοκόμων στις δράσεις μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά παρακαλούνται για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους να επικοινωνούν με το Κέντρο Μελισσοκομίας στο τηλέφωνο: 2421032946 και στο email: mkthessalias@yahoo.com.

Επίσης μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, στα τηλέφωνα: 2431046311 (Στέφανος Παπαθανασίου) και 2431046305 (Χρήστος Βλιώρας).

Έντυπα αιτήσεων υπάρχουν και στην είσοδο της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.