Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι των αγροτών σε χωριά της Φαρκαδόνας

Οι σεισμοί προκάλεσαν προβλήματα στις γεωτρήσεις και πλέον μαζί με το νερό αναδύονται άμμος και χώμα προκαλώντας ζημιές σε μηχανήματα

Οι ζημιές από το μεγάλο σεισμό του Μαρτίου και τους μετασεισμούς που ακολούθησαν και συνεχίζονται έως σήμερα με μικρότερη βέβαια ένταση και περίοδο, δεν περιορίζονται μονάχα σε κτήρια και οικίες κοινοτήτων του Δήμου Φαρκαδόνας.

Με την έναρξη των αρδευτικών δραστηριοτήτων από τους αγρότες, εντοπίζονται ζημιές στον υπόγειο υδροφόρο ορίζονται και στα μηχανήματα των γεωτρήσεων, κάτι που φοβούνταν οι αγρότες και είχε διατυπωθεί από παρελθόντα ρεπορτάζ της «ΚΡΗΝΗ LIVE».

Με την έναρξη της αρδευτικής περιόδου στον κάμπο της Φαρκαδόνας άρχισαν να προκύπτουν τα πρώτα προβλήματα.

Σύμφωνα με αγρότες οι γεωτρήσεις που βρίσκονται στα πολύπαθα χωριά της Φαρκαδόνας και δη σε περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Φαρκαδόνας και Οιχαλίας με κυριότερες περιοχές την Πηνειάδα και το Ζάρκο, με την έναρξη της αρδευτικής δραστηριότητας και την λειτουργία τους, άρχισαν να παρουσιάζουν έντονα προβλήματα καθώς μαζί με τον νερό αναδύεται άμμος και χώμα με συνέπεια τόσο τα μηχανήματα των γεωτρήσεων, όσο και τα μηχανήματα άρδευσης, σταγόνες, σωλήνες και μπεκ να αντιμετωπίσουν λειτουργικά θέματα.

Οι αγρότες αναγκάζονται είτε να αντικαθιστούν τα μηχανήματα είτε να προχωρούν σε αποκαταστάσεις. Σε άλλες πάλι περιπτώσεις και χρησιμοποιώντας μεθόδους που τους υποδεικνύουν οι ειδικοί με ειδικό φύσημα των γεωτρήσεων δεν παρατηρούν τα επιθυμητά αποτελέσματα και να αγωνιούν στο ενδεχόμενο σοβαρότερων ζημιών που το καλοκαίρι θα έθετε σε κίνδυνο τις καλλιέργειες τους, κυρίως το καλαμπόκι που απαιτεί μεγάλες και συχνές ποσότητες νερού.

Τόσο οι αγρότες, όσο και οι ειδικοί αποδίδουν το φαινόμενο της συσσώρευσης άμμου και χώματος στους σεισμούς, καθώς η μετατόπισης του εδάφους προκάλεσαν υπόγειες καταρρεύσεις και βύθισμα με συνέπεια να δημιουργούνται τα εν λόγω ζητήματα.

Το κόστος όλων των επεμβάσεων αξίζει να υπογραμμιστεί είναι υψηλό και προστίθεται στον αυξημένο προϋπολογισμό των αγροτών για την καλλιέργεια των αγροτεμαχίων τους.