Έλλειψη απαρτίας στο σημερινό έκτακτο Δ. Συμβούλιο για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού

Επανήλθε εκτάκτως αυτή τη φορά στο δημοτικό συμβούλιο Φαρκαδόνας το θέμα της πρόσληψης προσωπικού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του νόμου 4483/2017

Δυστυχώς για μια ακόμη φορά δεν κατάφερε να  εγκριθεί το θέμα της πρόσληψης προσωπικού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του νόμου 4483/2017 από το δημοτικό συμβούλιο Φαρκαδόνας.

Το θέμα τέθηκε στο δημοτικό συμβούλιο με την μορφή του κατεπείγοντος σε έκτακτη συνεδρίαση του Σώματος, ωστόσο δεν στάθηκε εφικτό να συζητηθεί λόγω έλλειψης απαρτίας.

Όπως είναι γνωστό το θέμα είχε τεθεί σε παλιότερη συνεδρίαση του περασμένου μήνα αλλά λόγω των διαφωνιών δεν ελήφθη απόφαση.

Συγκεκριμένα στις 6 Ιουνίου κοινοποιήθηκε στο Δήμο Φαρκαδόνας έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο ανέφερε ότι με τον προαναφερόμενο νόμο δίνεται η δυνατότητα σε Δήμους και Νομικά Πρόσωπα να απορροφήσουν προσωπικό από προσληφθέντες, κατά το διάστημα 1-1-2008 έως 31-12-2010, βάσει των προσωρινών πινάκων επιτυχόντων, οι οποίοι δεν συμπεριλήφθηκαν στους πίνακες διοριστέων, προκειμένου να αξιοποιηθεί η εμπειρία τους, για την κάλυψη κενών θέσεων των φορέων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Μετά την επεξεργασία από τον ΑΣΕΠ, προέκυψε ότι 223 υποψήφιοι διαφόρων ειδικοτήτων συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής.

Μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του Δήμου, ο Δήμος εισηγήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την πρόταση πρόσληψης 11 υπάλληλων διαφόρων κατηγοριών και ειδικοτήτων από το προσωπικό που δεν συμπεριλήφθηκε στους πίνακες των διοριστέων και αποτελούσαν επιλαχόντες.