Απαιτείται η διάσωση του Ελληνικού Ερασιτεχνικού Αθλητισμού

Η οικονομικές αδυναμίες των οικογενειών των αθλητών λόγω των μελλοντικών συνεπειών του κορονοϊού θα έχει ως αποτέλεσμα τα Αθλητικά Σωματεία να μετατραπούν σε μη βιώσιμα

Πρόταση για τη διάσωση και ανάταξη του Ελληνικού Ερασιτεχνικού Αθλητισμού κατέθεσαν στο πρωθυπουργό καθώς επίσης και στα συναρμόδια υπουργεία και φορείς τα μέλη του Κέντρου Εκπαίδευσης Αθλητών Παλαίστρα.

Με επιστολή τους αναφέρονται στις μελλοντικές συνέπειες που θα επιφέρει ο κορονοϊός στις οικογένειες των αθλητών σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο, που δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις κάνοντας μη βιώσιμα τα αθλητικά Σωματεία. Ως προς αυτό ζητούν την στήριξη της πολιτείας προκειμένου να μην απομακρυνθούν τα παιδιά από τον Αθλητισμό.

Αναλυτικά το κείμενο του Κέντρου Εκπαίδευσης Αθλητών Παλαίστρα έχει αναλυτικά ως εξής:

KRINI LIVE