Ανάσα υποστήριξης ζητούν από την πολιτεία οι έμποροι

Επιστολή της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας προς τους Υπουργούς, τον Περιφερειάρχη και τους Βουλευτές της Θεσσαλίας για λήψη άμεσων μέτρων στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ο εμπορικός και γενικότερα ο επιχειρηματικός κόσμος βάλλεται επί μία δεκαετία από την οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας. Μέσα σ΄ αυτή τη δεκαετία η επιχειρηματική κοινότητα της χώρας ανέλαβε δυσανάλογο του αναλογούντος κόστος, με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να κλείσουν και έμποροι να βρεθούν αντιμέτωποι με το φάσμα της ανεργίας και της φτωχοποίησης. Όσοι ακόμα εξακολουθούν και κρατούν ζωντανές τις επιχειρήσεις τους, τελούν σε καθεστώς καθημερινής αβεβαιότητας για το μέλλον και βρίσκονται αντιμέτωποι με πλείστα όσα προβλήματα.

Η πανδημία που ενέσκηψε στη χώρα μας από την άνοιξη, το καθολικό lockdown αλλά και τα πρόσφατα τοπικά, επέτειναν ακόμη περισσότερο τα ήδη συσσωρευμένα προβλήματα, με αποτέλεσμα πολλοί από τους εμπόρους των Τρικάλων και της Θεσσαλίας ευρύτερα να σκέφτονται την έσχατη, και σίγουρα απευκταία, λύση της οριστικής παύσης των εργασιών των επιχειρήσεών τους. Τα μέτρα που έλαβε η πολιτεία κατά το τελευταίο διάστημα σίγουρα βοήθησαν σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά σίγουρο είναι επίσης πως δεν αρκούν.

Σε αυτά και σε πολλά άλλα ζητήματα στέκονται μέσω της επιστολής που κοινοποίησαν οι Θεσσαλοί έμποροι στους υπουργούς, τον περιφερειάρχη και στους βουλευτές της Π.Ε Θεσσαλίας για λήψη άμεσων μέτρων στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η διοίκηση της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας μέσα από την καθημερινή επαφή με τους συναδέλφους εμπόρους και επαγγελματίες και αφουγκραζόμενη τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά, τις κατέγραψε και δια της παρούσης έρχεται να προτείνει κάποια άμεσα μέτρα, τα οποία σε πρώτο χρόνο θα δώσουν μια βαθιά ανάσα στις τοπικές, και όχι μόνο, πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες όπως καλά γνωρίζετε δε διαθέτουν τα χρηματοδοτικά ή άλλα εργαλεία συγκριτικά με τις μεγάλες, αλλά διαδραματίζουν βαρύνοντα ρόλο στην εθνική οικονομία και κοινωνική ευημερία.

Ειδικότερα ως άμεσα εφαρμόσιμα μέτρα στήριξης προτείνουν:

·         Την επαναφορά της ρύθμισης των 120 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

·         Την επιδότηση των ενοικίων των επιχειρήσεων για όλο το 2020

·         Την καθιέρωση, επιτέλους, του ειδικού ακατάσχετου-τροφοδότη επαγγελματικού λογαριασμού.

·         Τη χορήγηση χαμηλότοκων μικροπιστώσεων για την εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών και παγίων υποχρεώσεων, κατά το πρότυπο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

·         Την εκπόνηση ειδικού προγράμματος, κατά τα πρότυπα του πρόσφατου προγράμματος «ΑΝΑΣΑ», προσαρμοσμένου στις ανάγκες των πολύ μικρών επιχειρήσεων.

·         Την καθολική προστασία της πρώτης κατοικίας, καθώς με το νέο πτωχευτικό κώδικα πολλοί συνάδελφοι κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους για οφειλές δανείων που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες τις επιχείρησής τους και λόγω της δεκαετούς ύφεσης δεν μπορούν να αποπληρωθούν εν μέρει ή στο σύνολό τους.

Θεωρώντας ότι οι παραπάνω προτάσεις τους είναι και ρεαλιστικές αλλά και εφαρμόσιμες, αναμένουν εκ μέρους των προ αναφερομένων την αμέριστη στήριξη, προκειμένου να υλοποιηθούν για το καλό όλων τους.

Σε κάθε περίπτωση η διοίκηση της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας είναι ανοιχτή σε κάθε συζήτηση και πρόταση που θα αποσκοπεί στην επιβίωση αλλά και την ανάπτυξη της τοπικής θεσσαλικής εμπορικής και επιχειρηματικής κοινότητας.

Στόχος της είναι να δημιουργηθεί ένας ανοιχτός και ειλικρινής δίαυλος επικοινωνίας, ώστε τα όποια προβλήματα να επιλύονται άμεσα και ουσιαστικά.