Αγωνία τέλος για τους υποψηφίους επικουρικούς των νοσοκομείων

Ανακοινώθηκαν οι κατάλογοι της μοριοδότησης των υποψηφίων για μελλοντική πρόσληψη σε νοσοκομεία και λοιπές νοσηλευτικές μονάδες και οργανισμού

Τέλος στην αγωνία όλων εκείνων που κατέθεσαν αιτήσεις τον περασμένο μήνα για να συμπεριληφθούν στους καταλόγους επικουρικού προσωπικού για τα νοσοκομεία και τους λοιπούς φορείς Υγείας, έβαλε το ΑΣΕΠ με την ανάρτηση των βαθμολογικών πινάκων.

Τα αποτελέσματα της μοριοδότησης αναρτήθηκαν στις ιστοσελίδες των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) για τις προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία όλης της χώρας

Οι ενδιαφερόμενοι αιτούντες μπορούν να δουν τα αποτελέσματα για τις προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στις ιστοσελίδες των ΥΠΕ και θα πρέπει να γνωρίζουν τον κωδικό τους για να δουν το αποτέλεσμα της αίτησής τους.

Δικαίωμα συμμετοχής στη νέα διαδικασία είχαν όσοι κατέχουν τα υποχρεωτικά προσόντα ανά κατηγορία και κλάδο. Στη νέα διαδικασία δεν μπορούσαν να συμμετέχουν όσοι, έχουν υπερβεί το 65 έτος της ηλικίας τους, και κατέχουν άλλη θέση ως επικουρικό προσωπικό ή υπηρετούν ως προσωπικό σε Τοπική Μονάδα Υγείας (Τ.Ο.Μ.Υ.)

Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω διαδικασία δεν αφορά προκήρυξη θέσεων, αλλά καταγραφή των προτιμήσεων των υποψήφιων, ώστε οι φορείς σύμφωνα με τις ανάγκες και την οικονομική τους κατάσταση να αντλήσουν προσωπικό από τους ηλεκτρονικούς πίνακες υποψηφίων που θα προκύψουν.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους παραπάνω καταλόγους με κριτήρια και μοριοδότηση ανάλογη με αυτή του ΑΣΕΠ. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν : προϋπηρεσία σε Δομές Υγείας, με αυξημένη μοριοδότηση για τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, ανεργία καθώς και κοινωνικά κριτήρια όπως τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67% κτλ.

Πλέον οι ΥΠΕ θα κληθούν να ελέγξουν τα δικαιολογητικά που προσκόμησαν μέσω των αιτήσεων τους οι υποψήφιοι και στη συνέχεια να καταρτιστούν οι κατά σειρά υποψηφίων κατάλογοι βάσει των μορίων τους.