Ελληνικό εστιατόριο στην Γερμανία αναζητά γυναίκα για λάντζα και καθάρισμα. Παρέχονται καλός μισθός και ασφάλιση, διαμονή και διατροφή.

Τηλέφωνο πληροφοριών: 6970073880