Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας

Στο Δήμο Φαρκαδόνας προσφέρονται 80 θέσεις και σε όλο το νομό 230 συνολικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων να διαρκεί έως τις 20 Αυγούστου

Μετά από αρκετές καθυστερήσεις η πολυπόθητη στιγμή για τους ανέργους φαίνεται πως έφτασε καθώς το μεσημέρι της Τετάρτης άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για τους Δήμους της χώρας.

Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται και ο Δήμος Φαρκαδόνας μέσω του οποίου προσφέρονται 80 περίπου θέσεις εργασίας, διάρκειας 8 μηνών.

Η υποβολή αιτήσεων άνοιξε στις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης και θα διαρκέσει έως τις 20 Αυγούστου. Το πρόγραμμα αφορά ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης,  σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας». Στο νομό Τρικάλων οι προσφερόμενες θέσεις αγγίζουν τις 230 συνολικά.

Η δράση στοχεύει αφενός στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων, ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, με κατάρτιση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Τo Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης,  σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» είναι Έργο που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Αναλυτικά οι θέσεις του νέου προγράμματος για το νομό Τρικάλων έχουν ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                                                              2

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                                                           2

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                                                          2

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                                                                               18

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ                                                                                                                3

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ                                                                                                           1

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΛΟΥΠΑΤΖΗΔΩΝ                                                                                                                     2

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ                                                                                                                          2

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ                                                                                                                             1

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ                                                                                                   2

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ                                                                                                                            20

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                                                                                   15

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ                                                         2

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ                                                                                      5

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ                                                                                                                                                4

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ                                                                                                           2

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΗ – BOBCAT                                                                            1

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER                                                                                         1

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB                                                                                                  2

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ                                                                                   2

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ                                                                                                                               4

ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ                                                                                                                               2

ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ                                                                                                                  2

ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ                                                                                                             1

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                                                                                                                                        2

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                                                              1

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                                                           2

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                                                          1

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                                                                               7

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ                                                                                                                2

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΛΟΥΠΑΤΖΗΔΩΝ                                                                                                                     1

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ                                                                                                                                  1

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ                                                                                                                             2

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ                                                                                                   1

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ                                                                                                                            7

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ                                                         2

ΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           2

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ                                                                                                                                    2

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ                                                                                                                     1

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ                                                                                      1

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ)                                                            1

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ                                                                                                           2

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΗ – BOBCAT                                                                            1

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB                                                                                                  2

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ                                                                                   1

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                                          2

ΤΕ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ                                                                                                                                     1

ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                                                                                                                                    1

ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ                                                                                                                                                1

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                                                                                                           1

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                                         1

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                                                                 1

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ                                                                                                                             1

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                                                                          1

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                                                           2

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                                                                4

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ                                                                                                                4

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ                                                                                                   2

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ                                                                                                                            10

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΟΙΑΣ                                                                                                                               4

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                                                                                   8

ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ                                                                                                                                           2

ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ                                                                                                                                1

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ                                                                                                                            1

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ                                                         2

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ / ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ / ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ    2

ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ                                                                                                                                     1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                          3

ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ                                                                                                                               1

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ                                1

ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ                                                                                                                                                  3

ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                                                                                                                                         1

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ                                                                                                                             1

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ)                                                            1

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ                                                                                                           1

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER                                                                                         1

ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ                                                                                                                                               1

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                                                 1

ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                                                                                        1

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                                                                    1

ΤΕ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ                                                                                                                                     1

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ                                                                                                                        1

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                                                                1

ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ                                                                                                                                     1

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                                                                                                                                         1

ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ                                                                                                                     1

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ                                                                                                                                                  1

ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                                                                                                                     2

ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ                                                                                                                       1

ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ                                                                                                                                               1

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                  1

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                                                                 1

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ                                                                                                                                               2

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                                                                2

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ                                                                                             1

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ                                                                                                                                                     1

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ                                                                                                                                               1