Το Πρότυπο Κέντρο Σχολικής Μελέτης συμβάλει για την προετοιμασία των μαθητών στο σχολείο

Μια σειρά από δυνατότητες προσφέρονται μέσα από έμπειρους εκπαιδευτικούς για μαθητές δημοτικού σχολείου και γυμνασίου

Αν είστε γονιός και αγχώνεστε για την προετοιμασία των παιδιών σας στο σχολείο αλλά και για την υποστήριξη σε διάφορα μαθήματα στο δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο; Πλέον υπάρχει η λύση που παρέχεται μέσω του Πρότυπου Κέντρου Σχολικής Μελέτης «Bright Education» που λειτουργεί στα Τρίκαλα. Το Πρότυπο Κέντρο Σχολικής Μελέτης προσφέρει μια σειρά δυνατοτήτων από έμπειρο διδακτικό προσωπικό που θα σταθεί δίπλα στο μαθητή και θα τον στηρίξει στα μαθήματα του σχολείου.
Συγκεκριμένα το Πρότυπο Κέντρο Σχολικής Μελέτης «Bright Education» αναλαμβάνει:
· Την καθημερινή προετοιμασία των μαθητών δημοτικού και γυμνασίου στα σχολικά μαθήματα της επόμενης ημέρας σύμφωνα με το ατομικό πρόγραμμα.
· Την κάλυψη των μαθησιακών κενών μέσω πρόσθετου εκαπιδευτικού υλικού και εβδομαδιαίων γραπτών και προφορικών αξιολογήσεων.
· Την δυνατότητα ενισχυτικής διδασκαλίας ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή.
· Την δυνατότητα παρακολούθησης ειδικού τμήματος δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής κάθε Σάββατο.
· Την γνωριμία με την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού.
· Την δυνατότητα χρήσης Μοντεσσοριανού υλικού στα μαθήματα Γλώσσας και Μαθηματικών σε προσχολική ηλικία και πρώτη τάξη του δημοτικού.
· Έμπειρο διδακτικό προσωπικό.
· Άμεση προσωπική επικοινωνία και δυνατότητα συνεχούς ενημέρωσης των γονιών σχετικά με την πρόοδο αλλά και την συμπεριφορά των παιδιών στην τάξη μέσω ενός ακινοτόμο0υ προγράμματος αξιολόγησης.

Το Πρότυπο Κέντρο Σχολικής Μελέτης παρέχει ειδική έκπτωση σε μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στο Κέντρο Σχολικής Μελέτης που βρίσκεται επί της οδού Γ. Ολυμπίου 32 και Φαρμάκη, όπισθεν της ΣΜΥ ή στα τηλέφωνα 2431304820 – 6971599281 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου brighteducationtrikala@gmail.com