Την Πέμπτη ξεκινούν εκ νέου οι αιτήσεις για το λοιπό επικουρικό προσωπικό στα νοσοκομεία

Η εν λόγω διαδικασία δεν αφορά προκήρυξη θέσεων αλλά καταγραφή των προτιμήσεων των υποψήφιων, ώστε οι φορείς σύμφωνα με τις ανάγκες και τη οικονομική τους κατάσταση να αντλήσουν προσωπικό από τους ηλεκτρονικούς πίνακες υποψηφίων που θα προκύψουν

Το μεσημέρι της Πέμπτης τίθεται εκ νέου σε εφαρμογή η ηλεκτρονική εφαρμογή για την κατάθεση των αιτήσεων για την πρόσληψη λοιπού επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών.

Η υποβολή νέων αιτήσεων για τις θέσεις του λοιπού επικουρικού προσωπικού, πλην ιατρών, θα ξεκινήσει στις 15 Νοεμβρίου στις 12:00 μ.μ.

Διευκρινίζουμε ότι η εν λόγω διαδικασία δεν αφορά προκήρυξη θέσεων αλλά καταγραφή των προτιμήσεων των υποψήφιων, ώστε οι φορείς σύμφωνα με τις ανάγκες και τη οικονομική τους κατάσταση να αντλήσουν προσωπικό από τους ηλεκτρονικούς πίνακες υποψηφίων που θα προκύψουν.

Όπως είναι γνωστό η διαδικασία είχε τρέξει και κατά το παρελθόν και συγκεκριμένα το διάστημα Ιουλίου Αυγούστου. Οι υποψήφιοι είχαν συμπληρώσει την ηλεκτρονική αίτηση ενώ μέσα στο Σεπτέμβριο είχαν καταρτιστεί μέσω ΑΣΕΠ οι λίστες, βάσει της σειράς επιλογής και των μορίων. Μάλιστα αρκετές από τις ΥΠΕ της χώρας, ταυτόχρονα και της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας είχε προχωρήσει σε προσλήψεις προσωπικού για τα νοσοκομεία και της υγειονομικές μονάδες.

Πλέον το υπουργείο Υγείας επανέρχεται καλώντας τους υποψηφίους να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

Δικαίωμα συμμετοχής στη νέα διαδικασία έχουν όσοι κατέχουν τα υποχρεωτικά προσόντα ανά Κατηγορία και Κλάδο.
Στη νέα διαδικασία δε μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν υπερβεί το 65 έτος της ηλικίας του, καικατέχουν άλλη θέση ως επικουρικό προσωπικό ή υπηρετούν ως προσωπικό σε Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.Ομ.Υ.)

Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει εκτός από τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις και οριστικό αποκλεισμό του/της υποψήφιου/ας από τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στους ηλεκτρονικούς καταλόγους επικουρικού προσωπικού.

Σε περίπτωση μη αποδοχής της τοποθέτησης, αποκλείεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης εγγραφής την επόμενη φορά που θα ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή καθώς οι κωδικοί taxisnet δεν θα γίνονται αποδεκτοί από την εφαρμογή. Σε περίπτωση μη αποδοχής για δεύτερη φορά ή παραίτησης πριν από τη λήξη της σύμβασής, τότε δεν δίνεται το δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης πριν την πάροδο διετίας από την ημερομηνία παραίτησης ή μη αποδοχής.

Επισημαίνουμε εδώ ότι η Κυβέρνηση παρότι ισχυρίζεται ότι ενδιαφέρεται για την τακτοποίηση των υπηρετούντων επικουρικών, προκειμένου να φύγουν από την επισφάλεια, την ίδια ώρα δημιουργεί νέα δεξαμενή από «ομήρους» για να καλύψει λειτουργικά κενά στην υγεία.