Συνεργασία για την προώθηση της Ψυχικής Υγείας

Υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου Φαρκαδόνας εντείνουν τις πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη συνεργασίας με Την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Στην συνεργασία για την υλοποίηση κοινών δράσεων που θα έχουν ως αντικείμενο την προώθηση της Ψυχικής Υγείας της κοινότητας στοχεύει ο Δήμος Φαρκαδόνας και η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σε αυτό το πλαίσιο εντασσόταν κι η συνάντηση του προϊσταμένου του τμήματος προγραμματισμού του Δήμου Φαρκαδόνας κ. Κωνσταντίνου Ασίκη και της Ψυχολόγου του Kέντρου Kοινότητας του Δήμου, κας Δήμητρας Παπαστεργίου, με τον Επίκουρο Καθηγητή Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας –Διευθυντή Ψυχιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας κ. Κωνσταντίνου Μπονώτη.

Στην διάρκεια της επίσκεψης συζητήθηκε η δυνατότητα συνεργασίας, για υλοποίηση δράσεων και υποβολή προγραμμάτων, μέσα από κοινή δράση ερευνητικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την προώθηση της Ψυχικής Υγείας του πληθυσμού.

Μέσα από την συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων (αστικός σχεδιασμός, ιατρική, ψυχολογία) θα αναδειχθεί η επίδραση του περιβάλλοντος χώρου στην ψυχική υγεία των ανθρώπων γνωστή ως περιβαλλοντική ψυχολογία.

Σε θετικό κλίμα η συνάντηση, ο κ. Μπονώτης και οι εκπρόσωποι του Δήμου Φαρκαδόνας, εξέφρασαν την αμοιβαία βούληση για έναρξη εποικοδομητικής συνεργασίας.