Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Β’ γύρου στα Σερβωτά

Στα 2 εκλογικά τμήματα Σερβωτών ανακοινώθηκαν τα κάτωθι επίσημα εκλογικά αποτελέσματα

Έλαβαν οι παρακάτω υποψήφιοι δήμαρχοι:

Μπαγιώτης Μιχάλης: 116 ποσοστό 39,86%

Σακελλαρίου Γιάννης: 175 ποσοστό 60,14%