Στην επιτροπή των επενδυτικών σχεδίων ο Γιώργος Βλαχογιάννης

Το μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και εκπρόσωπος αυτού θα συμμετέχει στην επιτροπή ως τακτικό μέλος με δικαίωμα ψήφου

Στην Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου, συμμετέχει ο συμπολίτης μας Γιώργος Βλαχογιάννης.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, συστάθηκε η  Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών σχεδίων, κατ’  εφαρμογή της ισχύουσας Νομοθεσίας.
Ως τακτικό μέλος αυτής με δικαίωμα ψήφου, ορίστηκε ο Γιώργος Βλαχογιάννης, εμπειρογνώμονας, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και εκπρόσωπος αυτού.
Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Βλαχογιάννης, ήταν επικεφαλής της ομάδος εργασίας για τον Αναπτυξιακό Νόμο της Νέας Δημοκρατίας και συμμετείχε στις προτάσεις σύνταξης του Κυβερνητικού Προγράμματος, υπό την Βουλευτή και πρώην Υπουργό Ντόρα Μπακογιάννη.