Προ δυσάρεστων εκπλήξεων οι σεισμοπαθείς της περιοχής μας

Παρέμβαση του ΤΕΕ Τρικάλων στα αρμόδια υπουργεία και τους τοπικούς φορείς καθώς δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι μόνο εκείνοι που κατέχουν κτήρια που χρησιμοποιούνται ως πρώτη κατοικία

Προ δυσάρεστων εκπλήξεων μένουν οι σεισμοπαθείς του νομού Τρικάλων και κατ΄ επέκταση της Θεσσαλίας σχετικά με την χορήγηση της εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής. Λίγες μόνο ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων για την χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης διαπιστώνουν ότι και με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αρίθμ. 161385 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 5950/Β/16-12-2021) δεν πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια χορήγησης.

Συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες των κτισμάτων που υπέστησαν βλάβες από το σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 πληροφορήθηκαν, προς ανακούφισή τους, ότι δικαιούνται να λάβουν προκαταβολές στεγαστικής συνδρομής και έσπευσαν να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις, οι οποίες λήγουν την 14η Ιανουαρίου 2022. Πλην όμως, πολλοί εξ αυτών διαπίστωσαν ξαφνικά και παρά τα μέχρι τώρα δεδομένα, ότι δεν πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια χορήγησης, λόγω έλλειψης των προϋποθέσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση που αφορά στη διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 και από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, ειδικά για τις πληττόμενες κατοικίες, προβλέπεται ότι προκαταβολή στεγαστικής συνδρομής δικαιούται να λάβει μόνο ο πλήρης ή ψιλός κύριος, και μόνο εφόσον χρησιμοποιεί ο ίδιος το κτίσμα ως κύρια, και όχι δευτερεύουσα, κατοικία. Αντίθετα, βάση προγενέστερης απόφασης που αφορά στη διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τον σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης, προβλέπεται ότι η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση χορηγείται στους ιδιοκτήτες, είτε αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται, είτε μισθώνονται σε τρίτους, είτε είναι κενά.

Συμπερασματικά, στην περίπτωση του, μεταγενέστερου χρονικά, σεισμού της Κρήτης ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα για τις σχετικές αιτήσεις μόλις λίγες μέρες μετά το σεισμό καλύπτοντας όλες τις κατοικίες, ενώ, αντίθετα, στην περιοχή της Θεσσαλίας υπήρξε αναμονή δέκα μηνών για την υποβολή ανάλογων αιτήσεων, οι δε περιοριστικές προϋποθέσεις αποκλείουν μεγάλη μερίδα των σεισμοπαθών από την έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση.

Το θέμα απασχολεί έντονα τις τελευταίες εβδομάδες και τους μηχανικούς των Τρικάλων και το ΤΕΕ, η διοίκηση του οποίου απέστειλε έγγραφο στα αρμόδια Υπουργεία αλλά και στους τοπικούς φορείς, καλώντας τους αρμόδιους φορείς να ασκήσουν κάθε μορφής πίεση ώστε να αρθεί η αδικία που συντελείται με τους σεισμοπαθείς των Τρικάλων και της Θεσσαλίας.

Επιπρόσθετα για την ομαλή πορεία της διαδικασίας έκδοσης αδειών επισκευής το ΤΕΕ καλεί να επισπευθούν οι αυτοψίες τόσο για τον επανέλεγχο βλαβών στα κτίρια όσο και για την παραλαβή των ζημιών με σκοπό να επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης άδειας επισκευής, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης το συντομότερο δυνατόν.