Παρουσιάστηκαν τα Τρικαλινά και το Γλωσσάρι Πλατάνου

Εκδήλωση διοργάνωσε ο Φιλολογικός, Ιστορικός, Λογοτεχνικός, Σύνδεσμος Τρικάλων στην αίθουσα του Δημαρχείου Τρικάλων το απόγευμα της Παρασκευής

Αρκετοί ήταν οι Τρικαλινοί που συμμετείχαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Φιλολογικός, Ιστορικός, Λογοτεχνικός, Σύνδεσμος Τρικάλων για την παρουσίαση του ετησίου επιστημονικού περιοδικού «Τρικαλινά» τόμος 39 (2019), καθώς και του «Γλωσσαρίου Πλατάνου Τρικάλων» του Δρ. Θεοδώρου Α. Νημά, το οποίο εξέδωσε ο Φ.Ι.ΛΟ.Σ. σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Αντ. Σταμούλη (Θεσσαλονίκη).

Ειδικότερα, ο τελευταίος τόμος (39ος) του επιστημονικού περιοδικού «Τρικαλινά», το οποίο εκδίδεται ανελλιπώς από το 1981, αποτελείται από 224 σελίδες και περιλαμβάνει 8 ενδιαφέρουσες, πρωτότυπες επιστημονικές μελέτες με θέματα φιλολογικά, ιστορικά (τα περισσότερα), αρχαιολογικά, λαογραφικά, 3 λογοτεχνικές συνεργασίες (ποιήματα και πεζά), και άλλες δημοσιεύσεις για την περιοχή Τρικάλων.

Ειδικότερα, ο τελευταίος τόμος (39ος) του επιστημονικού περιοδικού «Τρικαλινά», το οποίο εκδίδεται ανελλιπώς από το 1981, αποτελείται από 224 σελίδες και περιλαμβάνει 8 ενδιαφέρουσες, πρωτότυπες επιστημονικές μελέτες με θέματα φιλολογικά, ιστορικά (τα περισσότερα), αρχαιολογικά, λαογραφικά, 3 λογοτεχνικές συνεργασίες (ποιήματα και πεζά), και άλλες δημοσιεύσεις για την περιοχή Τρικάλων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις μελέτες των: Θεοδ. Νημά για την οθωμανική απογραφή του 1454/55 σε έντεκα οικισμούς του Ν. Τρικάλων στα ανατολικά Χάσια: Πληθυσμός, παραγωγή, φόροι, ονόματα κατοίκων (σελ. 33-65), Λεωνίδα Κωτούλα για το Δημοτικό Σχολείο Γοργογυρίου Τρικάλων (1881-2002) και την ίδρυση – λειτουργία δημοτικών σχολείων στην περιφέρεια Τρικάλων – Μετσόβου μέσα από επίσημα σχολικά αρχεία (σελ. 101-146), και Δημ. Ράπτη για την Τοπική ταυτότητα: συνέχειες και μεταβολές του παραδοσιακού πολιτισμού σε μια ορεινή κοινότητα του Νομού Τρικάλων, το Μυρόφυλλο, στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα (σελ. 161-178).

Το δεύτερο βιβλίο που θα παρουσιαστεί, ήτοι το «Γλωσσάριο Πλατάνου (Βάνιας) Τρικάλων», του Θεοδώρου Νημά, αποτελείται από 309 σελίδες και φέρει τον υπότιτλο «Συμβολή στην έρευνα και μελέτη της θεσσαλικής διαλέκτου».

Το κύριο μέρος του βιβλίου αυτού αποτελεί το Γλωσσάριο του Πλατάνου (σελ. 35-296), στο οποίο περιλαμβάνονται περίπου 6.500 λέξεις, οι οποίες καταγράφονται με την τοπική τους προφορά, δίνεται η ερμηνεία και η ετυμολόγησή τους, ενώ παρατίθενται, όπου κρίνεται απαραίτητο, και παραδείγματα με τοπικές ιδιωματικές φράσεις. Στην ουσία το Γλωσσάριο αυτό αντιπροσωπεύει τη θεσσαλική διάλεκτο που ομιλείται σε όλα σχεδόν τα χωριά της Δυτικής Θεσσαλίας και επομένως ενδιαφέρει όλους τους Δυτικοθεσσαλούς.