Ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ

Στις 22 Ιουνίου πέφτει η αυλαία της φετινής διαδικασίας με τους αγρότες να σπεύδουν να κλείσουν τις εκκρεμότητες

Σε λιγότερο των δυο εβδομάδων αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Τρικάλων και ευρύτερα. Ο χρόνος άρχισε να μετρά αντίστροφα με τους αγροτοκτηνοτρόφους του νομού να έχουν χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μέχρι και τις 22 Ιουνίου.

Ήδη στα κέντρα υποβολής δηλώσεων τις τελευταίες ημέρες επικρατεί φόρτος εργασιών καθώς οι αγροτοκτηνοτρόφοι σπεύδουν να τακτοποιήσουν κάθε εκκρεμότητα προκειμένου να υποβάλλουν τις δηλώσεις εμπρόθεσμα και να τύχουν των ενισχύσεων.

Μετά την εμπρόθεσμη υποβολή επιβάλλονται μειώσεις στα δικαιούμενα ποσά από την ενιαία ενίσχυση.

Συγκεκριμένα, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις η υποβολή μετά τις 22 Ιουνίου 2021:

α) της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης συνεπάγεται μείωση των ποσών κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα που ο/η κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα,

β) της αίτησης χορήγησης ή αύξησης της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης συνεπάγεται μείωση κατά 3% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που πρέπει να καταβληθούν σε σχέση με δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται/ή αυξάνουν την αξία τους το 2021 στον/την δικαιούχο.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω ποινές δεν επιφέρουν καμία μείωση στον αριθμό των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης που κατέχει ο γεωργός, παρά μόνο στα δικαιούμενα ποσά.

Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή υποβολής της αίτησης μετά την Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021), η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη. Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις, η υποβολή τροποποίησης της ενιαίας αίτησης μετά την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και μέχρι Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021, συνεπάγεται μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που σχετίζονται με την πραγματική χρήση των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων.

Οι τροποποιήσεις της ενιαίας αίτησης ή της αίτησης πληρωμής γίνονται αποδεκτές μόνον έως την τελευταία δυνατή ημερομηνία για εκπρόθεσμη υποβολή της ενιαίας.

ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟΣ

Τηλ. Επικοινωνίας : 2431033293 (Τρίκαλα) & 2433022534 (Φαρκαδόνα)

Κεντρικά Γραφεία: Όθωνος 22 & Κουκουλάρη(έναντι εκδοτηρίων Κ.Τ.Ε.Λ. Τρικάλων) Τρίκαλα

 email : thess.ypaithros@gmail.com

Υπεύθυνη Γεωπόνος-μελετήτρια: Τσάτσα Αναστασία