Οι Φαρκαδόνιοι ανηφόρησαν στο λόφο του Δημαρχείου για την Αποκαθήλωση του Χριστού

Την Μεγάλη Παρασκευή αργά το πρωί, ο ιερέας συνοδεία πιστών, έχοντας το λευκό σάβανο, ανηφόρισε στο ίδιο σημείο για να λάβει το Άχραντο Σώμα του Κυρίου

Ημέρα απόλυτου πένθους η σημερινή για ολάκαιρη τη Χριστιανοσύνη. Ο Χριστός, ο Σωτήρας του κόσμου, κείτεται νεκρός, με τον κάθε πιστό και τη φύση ολόκληρη να θρηνούν τον Ιησού.
Κατανυκτικό το κλίμα και στις εκκλησίες της Φαρκαδόνας από νωρίς το πρωί της Παρασκευής, όπου τελέστηκε η Αποκαθήλωση του Θείου Σώματος. Σύμφωνα με την «KriniLive.gr» για ακόμη μια χρονιά στη Φαρκαδόνα, ο ιερέας, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου π. Αθανάσιος, ήρθε να αναπαραστήσει την Αποκαθήλωση του Θείου Σώματος, το οποίο βρισκόταν κρεμασμένο από Σταυρού, στο Όρος έναντι του Δημαρχείου της Φαρκαδόνας. Η Αναπαράσταση της Σταύρωσης έγινε στον ίδιο χώρο, το βράδυ της μεγάλης Πέμπτης, παρουσία πλήθους κόσμου.

Την Μεγάλη Παρασκευή αργά το πρωί, ο ιερέας συνοδεία πιστών και μικρών κοριστσιών, έχοντας το λευκό σάβανο, ανηφόρισε στο ίδιο σημείο. Ως Ιωσήφ τον απ’ Αριμαθέας, που ζήτησε να λάβει από τον Πιλάτο, το Σώμα του Κυρίου μας, για να το ενταφιάσει σε καινό μνημείο.
«Ότε εκ του ξύλου σε νεκρόν, ο Αριμαθαίας καθείλε, την των απάντων ζωήν, σμύρνη και σινδόνι σε Χριστέ εκήδευσε, και τω πόθω ηπείγετο, καρδία, και χείλει, σώμα το ακήρατον, σου περιπτύξασθαι, όμως συστελλόμενος φόβω, χαίρων ανεβόα σοι. Δόξα, τη συγκαταβάσει σου Φιλάνθρωπε.».
Γυναίκες της Φαρκαδόνας και παιδιά, ως μυροφόροι έραιναν με λουλούδια και αρώματα το Σώμα του Κυρίου. «Ταίς Μυροφόροις Γυναιξί, παρά τό μνήμα επιστάς, ο Άγγελος εβόα. Τά μύρα τοίς θνητοίς υπάρχει αρμόδια, Χριστός δε διαφθοράς εδείχθη αλλότριος.».
Ο π. Αθανάσιος τύλιξε το Σώμα του Κυρίου και το μετέφερε με πομπή στην εκκλησία της Φαρκαδόνας, ολοκληρώνοντας την αναπαράσταση των Θείων Παθών.
«Ότε κατήλθες πρός τόν θάνατον, η ζωή η αθάνατος, τότε τόν Άδην ενέκρωσας, τή αστραπή τής θεότητος, ότε δέ καί τούς τεθνεώτας εκ τών καταχθονίων ανέστησας, πάσαι αι Δυνάμεις τών επουρανίων εκραύγαζον.».
Πλέον όλοι αναμένουν το Αναστάσιμο μήνυμα με την τέλεση της πρώτης Αναστάσεως το πρωί του Σαββάτου και της Αναστάσιμης λειτουργίας τα μεσάνυχτα της Κυριακής.

ΒΙΝΤΕΟ