Ο Δήμος Φαρκαδόνας προσλαμβάνει χειριστή γκρέϊντερ για τις ισοπεδώσεις του σεισμού

Η πρόσληψη αφορά έναν υπάλληλο με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4,5 μηνών ειδικότητας ΔΕ Χειριστή Ισοπεδωτή Γαιών

Σχεδόν καθημερινές είναι οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από το Δήμο Φαρκαδόνας για θέματα που σχετίζονται με τους καταστροφικούς σεισμούς και τους μετασεισμούς που έπληξαν την περιοχή μας την περασμένη Άνοιξη.

Οι πρωτοβουλίες στοχεύουν στην διευθέτηση των προβλημάτων, στην αποκατάσταση των ζημιών και στην ομαλοποίηση.

Ως προς αυτό και η πρόσληψη ενός υπαλλήλου με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4,5 μηνών ειδικότητας ΔΕ Χειριστή Ισοπεδωτή Γαιών. Η σύμβαση κρίνεται απαραίτητη και η πρόσληψη χαρακτηρίζεται κατεπείγουσα για την εξυπηρέτηση των αναγκών της υπηρεσίας Τεχνικών Έργων του Δήμου Φαρκαδόνας, που αφορούν στην προστασία από τις επιπτώσεις του σεισμού της 3ηςΜαρτίου 2021 και συγκεκριμένα, για την απομάκρυνση μπαζών από τους δημοτικούς δρόμους και τις οικίες που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας, οδός Γ. Γεννηματά 1, Τ.Κ. 42031 (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2433350011,2433350033), εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, ήτοι έως και την Τετάρτη 09 Ιουνίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι ηλικίας 18-65 ετών μαζί με την αίτηση δήλωση θα πρέπει να υποβάλουν, πέραν των τυπικών και τυχόν πρόσθετων προσόντων, και τα εξής δικαιολογητικά: Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: είναι ή δεν είναι παλαιός ασφαλισμένος πριν το 1993.