Μειωμένο τιμολόγιο σε ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω από τη ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της φτώχειας και της ανθρωπιστικής κρίσης που ενέσκηψε στη χώρα τα τελευταία έτη και προκειμένου η ΔΕΥΑΦ να συμμετέχει στην ελάφρυνση των βαρών συνδημοτών που χρήζουν βοήθειας

Στο πλευρό των συμπολιτών της που αντιμετωπίζουν σοβαρές αναπηρίες θα σταθούν δημοτική Αρχή Φαρκαδόνας και Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης, παρέχοντας μειωμένα τιμολόγια.

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της φτώχειας και της ανθρωπιστικής κρίσης που ενέσκηψε στη χώρα τα τελευταία έτη και προκειμένου η ΔΕΥΑΦ να συμμετέχει στην ελάφρυνση των βαρών συνδημοτών που χρήζουν βοήθειας, αποφάσισε την μείωση σε 50% επί του νέου κανονικού τιμολογίου που θα εφαρμόζεται σε υδρόμετρα των οποίων αποδεδειγμένα ποιούν βάσει έννομης σχέσης αποδεδειγμένης με έγγραφα, κάτοικοι του Δήμου Φαρκαδόνας.

Δικαιούχοι της ένταξης θα είναι άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 80% και άνω. Ειδικά για τις κατηγορίες των νεφροπαθών, ατόμων με νοητική υστέρηση και των ασθενών με μεσογειακή αναιμία, το ποσοστό αναπηρίας των δικαιούχων ορίζεται στο 67%. Η κατηγορία των τυφλών υπάγεται στη μείωση, ανεξαρτήτως ποσοστού αναπηρίας. Επισημαίνεται ότι εάν στην ίδια οικογένεια υπάρχουν δυο ή παραπάνω άτομα με άνω του 50% αναπηρία υπάγονται στο μειωμένο τιμολόγιο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην ΔΕΥΑΦ απόφαση της υγειονομικής επιτροπής Ασφαλιστικού φορέα ή της διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας από την οποία να προκύπτουν τα προαναφερόμενα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφο λογαριασμού ύδρευσης – αποχέτευσης, πιστοποιητικό απόδειξης προστατευόμενου μέλους.

Η ισχύς του μειωμένου τιμολογίου θα είναι ετήσια.

Επισημαίνεται ότι προκειμένου να συνεχιστεί η ένταξή τους στο μειωμένο τιμολόγιο, οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίζουν κάθε έτος επικαιροποιημένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, καθώς και ότι άλλο πιστοποιητικό τους ζητηθεί.