Μέχρι τέλους του χρόνου οι δηλώσεις των μελισσοκόμων

Οι σχετικές αιτήσεις – δηλώσεις θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ενώ διαφορετική περίπτωση θα αποκλείονται από όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα

Έως και τις 31 Δεκεμβρίου θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν αίτηση – δήλωση των κατεχόμενων κυψελών οι Τρικαλινοί μελισσοκόμοι, κάτοχοι μελισσοκομικών βιβλιαρίων. Σε διαφορετική περίπτωση θα αποκλείονται από όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω αίτηση – δήλωση δεν είναι απαραίτητη στην περίπτωση που ο μελισσοκόμος διαθέτει μελισσοκομικό βιβλιάριο θεωρημένο κατά το διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2019. Στην περίπτωση αυτή το θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο επέχει θέση δήλωσης κατεχόμενων κυψελών.

Οι σχετικές αιτήσεις – δηλώσεις θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας  στα γραφεία 305 & 311, του 3ου ορόφου της Π.Ε Τρικάλων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2431046305 και 2431046311 (Χρήστος Βλιώρας και Στέφανος Παπαθανασίου).