Με το προϋπολογισμό της νέας χρονιάς θα ασχοληθεί η Οικονομική Επιτροπή Φαρκαδόνας

Την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή Φαρκαδόνας, η οποία θα ασχοληθεί με 16 θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κυρίαρχο Θέμα η σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισμού της ερχόμενης χρονιάς, ο οποίος λίγο ως πολύ θα έχει και προεκλογική χροιά κάτι που συμβαίνει σε όλους τους Δήμους της χώρας.

1.       Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Φαρκαδόνας έτους 2023.

2.       Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023 της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία ″ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ (ΚΟΙ.Δ.Ε.ΦΑ.)″.

3.       Έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2023 της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία ″ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ (ΚΟΙ.Δ.Ε.ΦΑ.)″.

4.       Πρόσληψη υπαλλήλου ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας Φαρκαδόνας».

5.       Σύνταξη έκθεσης Γ΄ τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

6.       Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος και όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης της Τ.Κ Φαρκαδόνας, της Τ.Κ Ζάρκου, της Τ.Κ Πετρωτού και της Τ.Κ Γεωργανάδων λόγω λήξης των συμβάσεων το έτος 2022.

7.       Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος και όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης της Τ.Κ Νομής λόγω λήξης των συμβάσεων το έτος 2022.

8.       Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου.

9.       Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεελέγχου/Τηλεχειρισμού για την Βελτιστοποίηση της Λειτουργίας και τον Έλεγχο των Διαρροών των Δικτύων Ύδρευσης της ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας».

10.   Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών ΔΕ Οιχαλίας».

11.   Έγκριση του πρακτικού 2 της Επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Κ.Χ. ΤΗΣ Τ.Κ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ».

12.   Σύνταξη μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στα ΟΤ Γ68 –Γ69-Γ70-Γ71 της πολεοδομικής ενότητας τ. οικισμού Ταξιαρχών Ν. Τρικάλων, νυν ΤΚ Ταξιαρχιών, της ΔΕ Πελλιναίων του Δήμου Φαρκαδόνας.

13.   Χορήγηση αναστολής εκτέλεσης – προσωρινών μέτρων μέχρι την έκδοση απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία «Κατσιάβας Χρ & ΣΙΑ ΟΕ», με γενικό αριθμό κατάθεσης 1732/6-12-2022 που στρέφεται κατά της υπ. αρ. 264/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρκαδόνας.

14.   Απόψεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρκαδόνας επί της Προδικαστικής Προσφυγής του οικονομικού φορέα «Κατσιάβας Χρ & ΣΙΑ ΟΕ» κατά της υπ’ αρ. 264/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρκαδόνας, στα πλαίσια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 190965 για το έργο «Μελέτη ασφαλτόστρωσης αγροτικών δρόμων Δήμου Φαρκαδόνας», με προϋπολογισμό δημοπράτησης 1.635.266,97 € με ΦΠΑ (ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 22PROC010984868 2022-07-22).

15.   Έγκριση του «Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων – Προεκτιμώμενης Αμοιβής» για την «Εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας (ΣΑΠ) Δήμου Φαρκαδόνας» και σύσταση ομάδας εργασίας για την παρακολούθηση του Σ.Α.Π.

16.   Έγκριση του «Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων – Προεκτιμώμενης Αμοιβής» για την σύνταξη του «Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων του Δήμου Φαρκαδόνας», σύσταση ομάδας εργασίας για την παρακολούθηση του ΕΣΕΚΚ και ακύρωση της 54/2022 απόφασης ΟΕ.


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.